Naše činnosti


Našou hlavnou činnosťou sú generálne dodávky pozemných stavieb. Táto oblasť sa postupne
stala našou dominantou, vďaka vysokej odbornosti našich technických inžinierov,
ako aj ich početnému zastúpeniu vo firme.

Medzi naše nosné činnosti patria:

Generálne dodávky stavieb

Komplexná realizácia monilitických železobetónových konštrukcií

Zateplovanie bytových a rodinných domov

Stavba rodinných domov na kľúč

Našimi ďalšími službami sú:

Prenájom strojového parku a autodopravy

Zemné, výkopové a búracie práce

Drobnéstavby

Prenájom strojového parku a autodopravy

Zemné, výkopové a búracie práce

Drobné stavby

Naše začiatky


Firmu sme zakladali ešte v minulom storočí plný ideálov a s cieľom robiť veci inak. Začínali sme úplne od nuly s pár ľuďmi. Odhodlaní skúsiť to sami podľa seba, pretože systém, ktorý tu bol nám nevyhovoval. Začiatky boli ťažké. Veľa práce, rýchle tempo a každý musel robiť všetko.

Našou hlavnou činnosťou v tomto období bola stavba rodinných domov.
Všetky potrebné stroje sme si prenajímali od iných väčších firiem.

Za tie roky sme sa stali stabilnou spoločnosťou s pevným miestom na trhu,ku ktorej sa investori s dôverou opätovne vracajú. Naša dlhodobá spolupráca je postavená na korektnom a férovom vystupovaní,vďaka čomu sa podieľame na nejednom ich projekte.

Keď sa obzrieme späť, môžeme si spokojne povedať, že sme to dokázali.

Vytvorili sme firmu, v ktorej máme všetko vo vlastnej réžii, podporené vlastnou výrobou. Poskytujeme komplexné stavebné služby a máme rozsiahly strojový park, z ktorého stroje teraz prenajímame živnostníkom i malým firmám, akou sme pred rokmi boli aj my. Snaha zdokonaliť a vylepšiť tento systém nás však neustále ženie dopredu a pomáha nám napredovať.

Táto oblasť podnikania nás však nikdy neprestane baviť a napĺňať. Vytvárame reálne hodnoty a ovplyvňujeme skutočné osudy ľudí, či už tých, ktorým naše stavby slúžia alebo našich zamestnancov.

Postupným vývoj a rozširovaním sme sa stali stavebnou spoločnosťou, ktorá dokáže zabezpečiť komplexné stavebné služby. Zabezpečujeme výstavbu novostavieb i rekonštrukcií v celom spektre pozemného staviteľstva.

Stavby, na ktorých sa podieľame pretrvávajú roky a stávajú saneoddeliteľnou súčasťou charakteru miest.Je úžasné, keď okolo seba môžeme vidieť výsledky našej práce.

Naši zamestnanci


V súčasnosti náš tím tvorí 50 odborne zdatných zamestnancov. Spolu s externistami dávame prácu viac než 200 člennému tímu ľudí.

Vieme, že môžete mať najspoľahlivejšie stroje a použiť najmodernejšie postupy, avšak všetko vždy nakoniec stojí a padá na ľuďoch, ktorí prácu vykonávajú. Preto si svojich zamestnancov starostlivo vyberáme. To nám zabezpečuje ich nízku fluktuáciu a stávajú sa tak dlhodobou súčasťou firmy.

Vďaka tomu vytvárame silný, zohratý a skúsený tím ľudí, ktorý patrí medzi naše najväčšie devízy.

Dôraz pri výbere zamestnancov dávame predovšetkým na ich odbornosť a zodpovední prístup k zvereným úlohám.

Zaujímame sa aj o najmodernejšie postupy a technológie, ktoré potom aplikujeme do našich projektov. Preto našich zamestnancov v tejto oblasti vzdelávame a školíme.

Na našich zamestnancoch si najviac ceníme ich zodpovednosť a to, že sa môžeme na nich pri každom projekte spoľahnúť. Ale aj to ako pohotovo, s chladnou hlavou a vysokou mierou odbornosti dokážu riešiť nečakané situácie.

Najväčšou výhodou menšej firmy akou sme my je, že nevytvárame žiadny skornatený systém.Dokážeme promptnejšie a pružnejšie reagovať na vzniknuté situácie, ako aj vaše požiadavky.Tak isto nám to dáva možnosť osobnejšieho prístupu a bližšieho kontaktu s klientom. Zároveň sme však dostatočne veľká firma, aby sme dokázali zabezpečiťkompletnú realizáciu veľkých projektov.

slovenská stavebná firma

Slovenská firma

Tešíme sa na skorú spoluprácu

facebook-stavebna-firma-assyx   youtube-stavebna-firma-asyyx

Bratislava a okolie

Prevažnú väčšinu našich stavieb realizujeme v bratislavskom a trnavskom kraji.
Naše služby vieme komfortne zabezpečiť aj v rámci celého Slovenska.