Realizácia hrubej stavby osempodlažnéhoobjektu s dvoma podzemnými podlažiami


Objekt je založený na monolitických železobetónových pätkách a základových pásoch a monolitickej železobetónovej základovej doske. Izolácia spodnej stavby je zabezpečená použitím vodostavebného betónu a vodotesných doplnkov, čím je vytvorená tzv. biela vaňa. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými

železobetónovými stenami, vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stropmi. Zvislé výplňové a deliace konštrukcie sú murované z tehál Porotherm. Úžitková plocha objektu je 3 200 m2.

Rok dokončenia: 2006
Lokalita: Vlárska ul., Bratislava – Kramáre

Typ objektu: Novostavba–dom s opatrovateľskou službou
Investor: Malstav Invest, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 06/2005 – 07/2006