Stavebné úpravy a dostavba Opatrovateľského domu


Rekonštrukcia pozostávala z komplexnej prestavby zdravotníckeho zariadenia pre jeho funkčne a kapacitne nevyhovujúci stav. Tvar celého objektu je atypický. Pozostáva z organického tvaru v strede budovy a z dvoch hlavných krídel po stranách. Má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Aby sa zvýšila kapacita zariadenia, pristúpili sme k vybúraniu štítových stien krídel a budovu sme predĺžili o cca 12,7 metra z jednej strany a 15,45 z druhej strany, kde sme realizovali prístavbu. Na jednom z krídel sa uskutočnila nadstavba. Ostatné búracie práce sme vykonávali v miestach dispozičných zmien. Po búracích prácach sme realizovali novú hrubú

stavbu, ktorá spočívala vo vybudovaní novej stenovo-skeletovej železobetónovej konštrukcie doplnenej o obvodové murivo. Vnútorné priečky pozostávajú z tehlového muriva.  V stredovej časti budovy sme vyhotovili železobetónový  stop medzi druhým a tretím podlažím. Pri modernizácií sa uskutočnila výmena otvorových konštrukcií, dverí, nové podlahy podľa využitia miestností, obklady, maľby. Fasáda objektu je zateplená kontaktným zatepľovací systémom. Medzi základné predpoklady fungovania ústavu je jeho bezbariérové využívanie. V celom areáli  sme realizovali všetky terénne a sadové úpravy, nové parkovisko a spevnené plochy.

Rok dokončenia: 2016
Lokalita: Slávkov pri Brne, Česká republika

Typ objektu: Polyfunkčný objekt
Investor: B. Braun Avitum Austerlitz spol. s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 03/2015 – 06/2016