Realizácia hrubej stavby objektu


Objekt je založený na monolitických betónových pätkách a monolitických železobetónových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú zrealizované z monolitických železobetónových stĺpov a stien, vodorovné nosné konštrukcie sú z monolitických železobetónových stropov. Strecha objektu je plochá so spádovým polystyrénbetónom.

Súčasťou objektu je monolitická železobetónová žumpa a monolitická železobetónová retenčná nádrž avšak z prefabrikovaných železobetónových skruží.

Zrealizované sú nové prípojky – kanalizácia, voda, zemný plyn elektroprípojka. Úžitková plocha je 670 m2.

Rok dokončenia: 2011
Lokalita: Pasienkova ul., Bratislava – Podunajské Biskupice

Typ objektu: Novostavba – Administratívno obchodné priestory
Investor: A-max, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 03/2011 – 06/2011