ikona precízna príprava

PRECÍZNA PRÍPRAVA A PLÁNOVANIESÚ ZÁKLADOM KVALITNEJ PRÁCE


Čím rozsiahlejší projekt, tým precíznejšiu prípravu a plánovanie si vyžaduje. Len tak sa dá predísť zbytočným komplikáciám, predlžovaniu stanovených termínov a nečakaným výdavkom. Preto základnými piliermi kvalitnej realizácie stavebných prác sú príprava a plánovanie, za ktorými stojí zohratý a skúsený tím ľudí, podieľajúcich sa spolu už na množstve projektov.

Naši autorizovaní stavební inžinieri sú pripravení s vami projekt: odborne prekonzultovať,pripraviť ponuku “šitú na mieru”,navrhnúť najvhodnejšie technické riešenia.

ikona technická podpora

TECHNICKÁ PODPORAPOČAS CELEJ REALIZÁCIE PROJEKTU


Naše realizačné tímy na jednotlivých stavbách majú neustálu podporu technickej prípravy strediska. Zvládame tak mimoriadne nároky na realizáciu, i prípravu projektov a poskytuje nám to dostatočnú mieru pružnosti. Technickí inžinieri sú neustále na stavbe a vždy vedia vzniknutú situáciu vyriešiť tak, aby neprišlo k časovým ani k finančným stratám. Po celý čas trvania spolupráce máte zaručenú technickú podporu stavebnej firmy.

stavebné práce Zochova
ikona technické vybavenie

KOMPLETNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE


Na monolitické železobetónové konštrukcie sme plne technicky vybavený. Disponujeme vlastným systémovým debnením DOKA, PERI a RINGER v celkovej výmere viac ako 8 000m² a kompletným strojovým vybavením.
Náš strojový park sme v minulom roku rozšírili o:

Pozrite si naše kompletné strojové vybavenie
počas výstavby monolitických konštrukcií Blumentál
ikona kvalita

NEUSTÁLE SKVALITŇOVANIEA VYLEPŠOVANIE SLUŽIEB


Popri dôraze na kvalitu použitých postupov a materiálov nezabúdame ani na skvalitňovanie a vylepšovanie našich služieb. Robíme tak prostredníctvom zavádzania inovatívnych technických riešení a nových technologických postupov.
Tým zvyšujeme pridanú hodnotu našich činností.
Pri realizáciách často používame nové materiály a postupy.

Efektívnym využívaním znalostí a skúseností vlastných zamestnancovv spojení s vyspelými technológiami vám vieme poskytnúťosobitný prístup, nájsť optimálne riešenia a splniť špecifické požiadavky.

ikona kvalifikovaný tím

KVALIFIKOVANÝ TÍMNA VŠETKÝCH ÚROVNIACH


Počas projektov využívame vlastné kapacity. Na ich realizáciu disponujeme celkovým počtom 200 pracovníkov, v rámci ktorých sa nachádza vlastný geodet a množsvo autorizovaných stavebných inžinierov. Tí spolu vytvárajú kvalifikovaný a spoľahlivý tím ľudí, ktorých pravidelne školíme a podporujeme v ich profesijnom, ako aj osobnostnom raste. Vďaka nim vieme v plnej miere vyhovieť vašim požiadavkám, zaistiť vašu spokojnosť a prevedenie kvalitných prác bez komplikácií na všetkých úrovniach prípravy a realizácie.

betónovacie práce Blumentál
ikona priority

VAŠE PRIORITY SÚ AJ TÝMI NAŠIMI


Základom úspechu pri spolupráci sú pre nás korektné vzťahy. Záleží nám na budovaní silných dlhotrvajúcich vzťahov založených na ústretovej komunikácii a férovom vystupovaní voči všetkým našim obchodným partnerom. Prostredníctvom svojej profesionality, spoľahlivosti a zodpovednom prístupe k plneniu záväzkov si naša spoločnosť vybudovala dobré meno a stala sa tak firmou, na ktorú sa investori s dôverou opätovne obracajú.

Doterajšie výsledky a dlhoročné skúsenosti sú zárukou,že zvládneme mimoriadne nároky na prípravu a realizáciu projektov.

ikona bezpečnosť zamestnancov

NA BEZPEČNOSTI NAŠICH ZAMESTNANCOV NÁM ZÁLEŽÍ


Život a zdravie sú nenahraditeľné. U nás vo firme si to plne uvedomujeme a preto dbáme na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Každému zamestnancovi poskytujeme potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky a kontrolujeme ich používanie. Nemenej pozornosti venujeme technickým zariadeniam, ktoré podrobujeme pravidelnej kontrole a udržiavame ich v stave spôsobilom na prevádzku v súlade s platnými právnymi predpismi.

Certifikát manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci OHSAS 18001.

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?Neváhajte nás kontaktovať na 0901 900 500 alebo mailom na assyx@blog.assyx.sk.

MONOLITY V ČÍSLACH


O našich skúsenostiach hovoria aj čísla.
Za rok 2016 sme použili debnenie stropové a stenové o výmere viac než 157 697 m²,
pri realizáciách projektov sme zabudovali viac ako 91 589 m³ betónu a 10 804 ton výstuže.

157.697m2

Debnenie

91.589m3

Zabudovaného betónu

10.804t

Zabudovanej výstuže

Výhody monolitických skeletov


 • čistota detailov
 • jednoliatosť
 • priestorová tuhosť
 • atypickosť riešenia
 • priestorovo-konštrukčná variabilita
 • vysoká nosnosť
 • rýchlosť stavby
 • dlhá životnosť

 

Odolnosť voči:

 • pôsobeniu elektrického poľa
 • mechanickému namáhaniu
 • chemickému namáhaniu
 • poveternostným vplyvom
 • vysokým teplotám
 • požiaru

NAŠE SLUŽBY


V rámci našej činnosti vám ponúkame tieto služby:

ikona projekty

Monolitické železobetónové konštrukcie

ikona obhliadka

Monolitické železobetónové konštrukcie

ikona cena

Monolitické železobetónové konštrukcie

ikona cenová ponuka

Monolitické železobetónové konštrukcie

ROZŠÍRENIE AJ NA OSTATNÉ ČASTIREALIZÁCIE PROJEKTU


Našou nosnou činnosťou je prevedenie stavieb na kľúč, preto vám
v prípade potreby vieme poskytnúť komplexné riešenia.
Popri hrubej stavbe tak bez problémov dokážeme zabezpečiť
aj realizáciu ostatných častí projektu, akými sú napr.:

 • dokončenie stavby na kľúč
 • všetky povrchové úpravy
 • technologické celky
 • výplne otvorov a zámočnícke výrobky

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?Neváhajte nás kontaktovať na 0901 900 500 alebo mailom na assyx@blog.assyx.sk.

Realizujeme


monolitické konštrukcie Blumentál

Zaisťujeme výstavbu objektov


• bytových

• polyfunkčných

• obchodných

• administratívnych

• halových

• priemyselných

počas výstavby monolitických konštrukcií

V našom portfóliu stavieb sú


• novostavby

• rekonštrukcie

• modernizácie

• nadstavby

Poradíme si aj s veľkými, či atypickými konštrukciami.

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?Neváhajte nás kontaktovať.


Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme vás mohli spätne kontaktovať za účelom zodpovedania vašej otázky, či vybavenia vášho dopytu. Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním zadaných osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov.

Assyx, spol s.r.o.

Mobil: 0901 900 500
Tel: +421 2 446 311 47
Fax: +421 2 446 311 48
E-mail: assyx@blog.assyx.sk

facebook-stavebna-firma-assyx   linkedin profil stavebnej firmy assyx   youtube-stavebna-firma-asyyx

Pondelok – Piatok :
8:00 – 16:00
Sobota, Nedeľa :
zatvorené

Sídlo:
Karadžičova č. 9.
811 09 Bratislava

Prevádzka:
Popradská č.80
821 06 Bratislava

  Meno a priezvisko (povinné)

  Tel.číslo (povinné)

  E-mail (povinné)

  Správa (povinné)

  Monolitické železobetónové konštrukciefotky z realizácií


  Veríme, že naša práca hovorí za nás. Doterajšie výsledky a dlhoročné skúsenosti
  sú zárukou, že zvládneme prípravu a realizáciu aj Vášho projektu.

  Monolitické železobetónové konštrukcievideo z realizácie


  BRATISLAVA A OKOLIE Prevažnú väčšinu našich stavieb realizujeme v bratislavskom a trnavskom kraji. Naše služby však vieme komfortne zabezpečiť i v rámci celého Slovenska.