Realizácia Obytného komplexu Rinzle v Bratislavskej Rači


Jedná sa o realizáciu kontaktného zatepľovacieho systému obvodového plášťa bytového komplexu. Komplex pozostáva z troch samostatne stojacích budov s deviatimi nadzemnými podlažiami, kde posledné podlažie je ustúpené oproti ostatným. Konštrukčný systém je železobetónový. Zateplenie prebehlo s minerálnou vlnou

hrúbky  5 cm, 10 cm,14 cm a 20 cm s povrchovou úpravou silikátovou omietkou hrúbky 2,0 mm roztieranou. Kontaktný systém zateplenie je s certifikovaným  systémom Baumit. Celková plocha zateplenia je 3 400 m2.

Rok dokončenia: 2013
Lokalita: Kadnárová ul., Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Bytový dom
Investor: Lis Anker s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 07/2013 – 11/2013