Realizácia Polyfunkčného objektu Koloseo v Bratislave


Realizácia zateplenia obvodového plášťa polyfunkčného domu. Obytný komplex Koloseo je situovaný v bratislavskej časti Nové mesto. Jedná sa o zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom na báze expandovaného polystyrénu, hrúbky 15 cm, 10 cm, 2 cm, a na báze minerálnej vlny hrúbky 15 cm, 10 cm, 5 cm, 2 cm. Ako

povrchová úprava je použitá silikátová ryhovaná omietka hrúbky 2,0 mm. Celé  zateplenie je realizované certifikovaným systémom WeberTherm Terranova s WeberTherm Exclusive. Celková plocha zateplenia je 15 000 m2.

Rok dokončenia: 2007
Lokalita: Tomášikova ul., Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Polyfunkčný bytový dom
Investor: B.Z. spol. s r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 05/2006 – 09/2006