Realizácia hrubej stavby Obchodného domu


Realizácia hrubej stavby dvoj až päťpodlažného objektu. Objekt tvoria tri samostatné dilatačné celky. Je založený na železobetónových pilótach a železobetónových prefabrikovaných pätkách. Základová doska je zrealizovaná ako monolitická železobetónová. Zvislé nosné konštrukcie podzemného podlažia sú monolitické železobetónové, kombinované s prefabrikovanými železobetónovými stĺpmi, zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú tvorené prefabrikovanými železobetónovými stĺpmi.

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené prefabrikovanými železobetónovými prievlakmi a trámami, stropy sú zrealizované z prefabrikovaných železobetónových panelov Spiroll doplnených o monolitické železobetónové dobetonávky. Obvodový plášť objektu je vytvorený zo sendvičových železobetónových panelov zavesených na zvislých nosných konštrukciách. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehál Porotherm a z tvárnic YTONG. Súčasťou objektu je podzemná garáž.

Rok dokončenia: 2010
Lokalita: Hodonínska ulica, Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Obchodno administratívne centrum
Investor: PROPERTY INVESTMENT, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 08/2009 – 06/2010