Realizácia výstavného objektu BMW


Realizácia novej výstavnej budovy pre automobilovú spoločnosť BMW. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu s celkovou plochou až 6200 m2 nového priestoru. Hlavnú časť budovy tvoria dve výstavné galérie. Ostatné časti sú využívané na administratívne účely. V objekte sa nachádza aj servis, ktorý má 2 200 m2. Pod a okolo

celého objektu sme realizovali výkopové a zemné práce. Hrubá stavba pozostáva z monolitických železobetónových konštrukcií. Na zateplenie celej fasády sme použili kontaktný zatepľovací systém. Okrem iného sme zabezpečili aj vyhotovenie vonkajších podhľadov budovy.

Rok dokončenia: 2014
Lokalita: Harmincova ulica, Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Polyfunkčný objekt
Investor: Group One Finance

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 05/2014 – 11/2014