Realizácia kompletnej dodávky troch štvorpodlažných samostatne stojacích bytových domov


Objekty sú založené na štrkových pilótach a monolitickej doske. Nosná konštrukcia je tvorená monolitickými skeletom s výplňovým murivom. Strechy sú navrhnuté

ako ploché, v celom objekte sú vápenocementové omietky, štandard v bytoch laminátové a keramické podlahy, drevené okná, pofóliované dvere, anhydridové potery.

Rok dokončenia: 2009
Lokalita: Chrovátsky Grob

Typ objektu: Novostavba – Bytové domy
Investor: IUWE a.s.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 04/2008 – 05/2009