Realizácia hrubej stavby obytného súboru


Jedná sa o dva päťpodlažné samostatné objekty s jedným podzemným podlažím. Objekty sú založené na železobetónových pilótach a monolitických železobetónových základových doskách. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stenami a stĺpami,

vodorovné nosné konštrukcie sú vytvorené z monolitických železobetónových stropov. Zvislé výplňové a deliace konštrukcie sú murované z tehál Porotherm. Strechy objektov sú ploché so spádovými betónami. Úžitková plocha objektov je 1 600 m 2.

Rok dokončenia: 2004
Lokalita: Čečinova ul., Bratislava – Prievoz

Typ objektu: Novostavba – obytný súbor 36 b.j.
Investor: Malstav Invest, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 09/2004 – 12/2004