Realizácia hrubej stavby šesťpodlažnéhoobjektu s dvoma podzemnými podlažiami


Objekt tvoria dva dilatačné celky. Je založený na monolitických železobetónových pätkách a pásoch a monolitickej železobetónovej základovej doske. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stenami a stĺpmi, vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stropmi.

Strecha objektu je plochá so spádovými betónmi. Fasáda je montovaná predsadená typu Trespa. Súčasťou objektu sú vonkajšie spevnené plochy, rampy a oporné múry. Úžitková plocha objektu je 4 200 m2.

Rok dokončenia: 2008
Lokalita: Brečtanova ul., Bratislava – Koliba

Typ objektu: Novostavba – bytový dom, 26 b.j.
Investor: G-Management, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 06/2008 – 12/2008