Realizácia kompletnej dodávkypäťpodlažného bytového domu


Objekt je založený z časti na železobetónových trámových krížových pásoch a z časti na mikropilótach. Nosná konštrukcia je tvorená monolitickým železobetónovým skeletom s výplňovým tehlovým murivom.

Strechy sú navrhnuté ako ploché, v celom objekte sú vápenocementové omietky, štandard v bytoch laminátové

a keramické podlahy, pofóliované dvere, anhydridové potery. Kombinované vykurovanie konvektorové a konvenčné.

Objekt sa nachádza v svahovitom teréne garážová časť je polozapustená do svahu a vonkajšie terasy sú ohraničené gabiónovými múrmi výšky 1,5 m až 6 m.

Rok dokončenia: 2009
Lokalita: Dlhé diely III., Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Bytový dom
Investor: Skanska Development SK, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 04/2007 – 05/2009