Zhotovenie konštrukčného zateplovaciehosystému Weber Terranova


Realizácia železobetónových konštrukcií hrubej stavby vrátane doplnkových zemných prác pre prehĺbené základové konštrukcie.

Rok dokončenia: 2009
Lokalita: Kresánková ulica, Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Bytový dom
Investor: OTYK spol. s r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 04/2008 – 03/2009