Rekonštrucia trojpodlažného rodiného domu na administratívnu budovu


Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál, vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové. Zastrešenie objektu je kombinácia plochej a šikmej strechy.

Fasáda objektu je zateplená so silikátovou omietkou. Zrealizované boli nové vnútorné omietky, obklady, podlahy , plastové výplne otvorov, vonkajšie dlažby a oplotenie.

Rok dokončenia: 2009
Lokalita: Liptovská 10., Bratislava

Typ objektu: Rekoštrukcia – Administratívna budova
Investor: NIKAR, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 06/2009 – 11/2009