Realizácia hrubej stavby administratívneho centra


Jedná sa o jedenásťpodlažný objekt administratívnej budovy s jedným podzemným podlažím a štvorpodlažný parkovací dom s jedným podzemným podlažím. Objekty sú vzájomne dilatačne oddelené, parkovací dom je delený na ďalšie dva dilatačné celky.

Objekty sú založené na monolitických železobetónových základových pätkách a monolitickej železobetónovej základovej doske.

Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stenami a stĺpmi, vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stropmi. Stropy garážového domu sú hladené spádované do postranných žľabov. Strecha objektu je plochá so spádovými betónmi.

Úžitková plocha administratívnej budovy je 15 200 m2, úžitková plocha garážového domu je 5 400 m2.

Rok dokončenia: 2011
Lokalita: Račianska ul., Bratislava

Typ objektu: Novostavba – administratívna budova
Investor: Reding a.s.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 06/2011 – 10/2011