Realizácia zateplenia polyfunkčného objektu Petržalka city


Realizácia zatepľovacieho systému obvodového plášťa polyfunkčného objektu Petržalka City – Lokalita A. Objekt pozostáva z administratívnej časti a rezidencie, ktorá je určená na bývanie. Administratívna časť sa nachádza vo výškovej 22- podlažnej budove. Zateplenie sa realizovalo minerálnou vlnou hrúbky  5 cm, 8 cm a

12 cm s povrchovou úpravou minerálnou omietkou Sto Ispolit hrúbky 1,5 mm roztieranou a dekoračnou omietkou Stolit Milano, ktorá má vzor pohľadového betónu. Celé zateplenie sa uskutočnilo s certifikovaným  systémom Sto Therm Mineral. Celková plocha zateplenia je 3 100 m2.

Rok dokončenia: 2013
Lokalita: Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta, Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Polyfunkčný bytový dom
Investor: Forespo Petržalka city a.s.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 04/2013 – 09/2013