Naše činnosti


Našou hlavnou činnosťou sú generálne dodávky pozemných stavieb.
Táto oblasť sa postupne stala našou dominantou, vďaka vysokej odbornosti
našich technických inžinierov, ako aj ich početnému zastúpeniu vo firme.

Medzi naše nosné činnosti patria:

Generálne dodávky stavieb

Komplexná realizácia monilitických železobetónových konštrukcií

Zateplovanie bytových a rodinných domov

Stavba rodinných domov na kľúč

Našimi ďalšími službami sú:

Prenájom strojového parku a autodopravy

Zemné, výkopové a búracie práce

Drobné stavby