Realizácia obytnej vily na kľúč


Mestská vila obsahuje 13 bytových jednotiek a pozostáva z piatich nadzemných a jedného podzemného podlažia. Budova je založená na základovej doske hrúbky 400 mm. Základová doska, steny a stĺpy podzemného podlažia sú monolitické železobetónové s použitím vodostavebného betónu. Konštrukcia hrubej stavby je realizovaná ako monolitická železobetónová doplnená o murované steny a priečky. Komunikácia medzi podlažiami je zabezpečená monolitickým železobetónovým schodiskom a jedným výťahom.

Strecha objektu je plochá s použitím hydroizolácie z PVC fólie a ochrannou vrstvou z kamenina.  Všetky vonkajšie výplňové konštrukcie sú plastové. Vnútorné dvere do bytov sú bezpečnostné. Zateplenie fasády sme  realizovali  kontaktným zatepľovacím systémom doplnený o drevený a kamenný obklad v niektorých častiach. Okolo celého objektu sme realizovali spevnené plochy, vrátané oporného múru, ktorý sa nachádza v časti, kde je vila zapustená do zeme.

Rok dokončenia: 2013
Lokalita: Uhrová ulica, Bratislava

Typ objektu: Bytový dom
Investor: Uhrova Development spol. s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 09/2012 – 08/2013