Realizácia hrubej stavby hotela s administratívnou budovou v centre hlavného mesta


Realizácia hrubej stavby hotela a administratívnej budovy. Jedná sa o sedempodlažný objekt s dvoma podzemnými podlažiami. Objekt je založený na železobetónových pilótach a monolitickej železobetónovej základovej doske. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stenami a stĺpmi, vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými

železobetónovými stropmi. Izolácia spodnej stavby je zabezpečená použitím vodostavebného betónu a vodotesných doplnkov. Podlahové dosky garáží sú hladené, spádované do postranných žľabov. Strecha objektu je plochá so spádovými betónmi. Úžitková plocha hotela a administratívnej budovy je 8 900 m2.

Rok dokončenia: 2009
Lokalita: Vysoká ulica č. 2A, Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Administratívna budova a hotel
Investor: Koliba Slovakia Plus, spol. s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 05/2009 – 10/2009