Realizácia časti hrubej stavby


Realizácia časti hrubej stavby pozostávajúca z monolitických železobetónových základových pásov a pätiek časti showroom, monolitickej železobetónovej konštrukcie vonkajšej rampy na strechu časti servis, monolitické železobetónové konštrukcie podláh v časti servis a showroom na nosnej oceľovej konštrukcii

vrátane realizácie monolitických železobetónových konštrukcií kaziet v podlahách časti servis, hladené monolitické železobetónové konštrukcie stropov v časti showroom na nosnej konštrukcii stropu s trapézovým plechom. Úžitková plocha 2 900 m2.

Rok dokončenia: 2011
Lokalita: Harmincova ul., Bratislava – Dúbravka

Typ objektu: Novostavba – Obchodné priestory
Investor: Creoservis, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 10/2010 – 03/2011