Realizácia kompletných železobetónových konštrukcií objektov SO-01, SO-02, SO-03, SO-04 A-J a SO-06


Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými stenami, vodorovná nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými

stropmi, výplňové murivo je z tehál Porotherm. Objekt SO 06 tvoria vonkajšie železobetónové oporné múry.

Rok dokončenia: 2008
Lokalita: Bratislava – Koliba

Typ objektu: Novostavba – Súbor bytových domov
Investor: Metrostav a.s. – o.z. Bratislava

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 07/2007 – 09/2008