Realizácia polyfunkčného bytového domu


Jedná sa o šesťpodlažný objekt bez podzemných podlaží. Objekt je založený na masívnej monolitickej železobetónovej základovej doske. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stenami a stĺpami, vodorovné nosné konštrukcie sú vytvorené z monolitických železobetónových stropov v spodných podlažiach doplnených o monolitické železobetónové stropné trámy. Výplňové a deliace konštrukcie stien sú murované z tehál Porotherm.

Strecha objektu je plochá so spádovými betónami. Izolácia strechy je zrealizovaná hydroizolačnou fóliou Fatrafol. Okná sú plastové, vnútorné dvere sú drevené pofóliované.

Omietky stien sú vápnnocementové dvojvrstvové, potery podláh sú cementové. Podlahy kúpeľní sú keramické dlažby. Zrealizované sú kompletné silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika s chladením. V objekte je zabudovaný dvojvýťah Kone. Zateplenie objektu je kontaktným zateplovacím systémom Terranova so silikátovou jemnozrnnou škrbanou omietkou.

V prízemí objektu v garážovej časti je zrealizovaná hladená drátkocementová podlaha s vyspádovaním do vnútorných žľabov. Úžitková plocha objektu je 7 600 m2.

Rok dokončenia: 2008
Lokalita: Súmračná ul., Bratislava – Ružinov

Typ objektu: Novostavba – polyfunkčný dom 36 b.j.
Investor: Ardom, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 10/2006 – 03/2008