Realizácia polyfunkčného bytového domu


Jedná sa o šesťpodlažný objekt bez podzemných podlaží. Objekt je založený na železobetónových pilótach a monolitickej železobetónovej základovej doske. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými stenami a stĺpmi, vodorovné nosné konštrukcie sú vytvorené z monolitických železobetónových stropov. Výplňové a deliace konštrukcie stien sú murované z tehál Heluz.

Strecha objektu je plochá so spádovými ekostyrénbetónmi. Izolácia strechy je zrealizovaná z hydroizolačných modifikovaných asfaltových pásov. Okná sú plastové, vnútorné dvere sú drevené pofóliované.

Omietky stien sú sádrové jednovrstvové, potery podláh sú cementové. Podlahy kúpeľní sú z keramických dlažieb. Zrealizované sú kompletné silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika. V objekte sú zabudované dva výťahy Németh. Zateplenie objektu je kontaktným zateplovacím systémom Terranova so silikátovou jemnozrnou škrabanou omietkou.

V prízemí objektu v uzavretej garážovej časti je zrealizovaná hladená drátkocementová podlaha s vyspádovaním do vnútorných žľabov. Úžitková plocha objektu je 7 600 m2.

Rok dokončenia: 2011
Lokalita: Sadová ul., Senica

Typ objektu: Novostavba – polyfunkčný dom 55 b.j.
Investor: Stav-trade, s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 05/2010 – 06/2011