Realizácia obchodného domu Fresh Market


Objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami s charakterom otvoreného priestoru tržnice s prenajímateľnou plochou vyše 4 100 m2, podzemné podlažie slúži na parkovanie s kapacitou 300 státí. Výška každého nadzemného podlažia je 4,8 m,

preto je obostavaný priestor v objeme až 78 500 m3. Väčšina železobetónových konštrukcií je pohľadová. Celkovo sa na stavbe minulo 12 000 m3 betónu a 1 400 t výstuže.

Rok dokončenia: 2015
Lokalita: Rožňavská ulica, Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Administratívno –obchodné priestory
Investor: BZ Group, spol. s r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 03/2015 – 08/2015