Realizácia administratívnej budovy


Administratívne centrum predstavuje štvorpodlažnú budovu bez podzemných podlaží. Objekt je založený na železobetónových základových pásoch a betónových tvárniciach. Nosný systém budovy pozostáva zo železobetónovej konštrukcie stien a stĺpov doplnenej o murované steny a priečky. V jednotlivých priestoroch sú použité montované systémové priečky Likos – Omega. Vodorovné konštrukcie ako stropy a schodišťové konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strecha je plochá, hydroizolácia je fóliová z PVC

s ochrannou vrstvou z kameniva. Ako výplňové konštrukcie sú použité hliníkové okná, dvere a zasklené steny. Vnútorné dvere sú dýhované alebo presklené bezrámové. Fasáda objektu pozostáva z prevetrávanej hliníkovej fasády. Omietky stien sú vápennocementové, potery podláh sú cementové. Ako nášľapná vrstva podláh sú použité keramické, laminátové podlahy alebo koberec. Okolo celého objektu sme vybudovali oplotenie, spevnené plochy, sadové a terénne úpravy.

Rok dokončenia: 2013
Lokalita: Ľubochnianska ulica, Bratislava

Typ objektu: Novostavba – Administratívna budova
Investor: ABAUPLANNER spol. s.r.o.

Dodávateľ: Assyx, spol. s r.o.
Doba výstavby: 07/2012 – 08/2013