Doposiaľ nezastavané miesto na rohu ulíc Poľná a Sasinkova dostane nové využitie. Investor sa tu rozhodol vybudovať polyfunkčný dom Sasinkova ul. 21. Zámerom celého projektu je priniesť predovšetkým ďalší priestor na bývanie.

 

Cieľovou skupinou sú náročnejších klienti, čo sa odráža aj v kvalite celého projektu. 

 

Spodné podlažie bude pozostávať z nebytových priestorov obchodného charakteru. Tie budú slúžiť ako kancelárie a ich úlohou je zvýšiť vybavenosť v tejto lokalite, ale aj prilákať nových obyvateľov.

V súčasnosti ide o veľký trend vo výstavbe. Investori a developeri týmto spôsobom chcú dať pridanú hodnotu bytovému domu a zvýšiť komfort budúcich obyvateľov. Zároveň tak málo obľúbené prízemné podlažie dostáva lepšie a efektívnejšie využitie.

Lukratívna lokalita v Bratislave

Polyfunkčný dom sa bude nachádzať vo veľmi lukratívnej lokalite, keďže parcela spadá do pamiatkového územia Staré mesto. Historické centrum Bratislavy je doslova nadosah a pešou chôdzou vzdialené len niekoľko minút. Hneď oproti sa nachádza Medická záhrada, ktorú isto ocenia hlavne rodiny s deťmi.

Poloha je pre obyvateľov veľkou pridanou hodnotou. Pre architektov je však výzvou. Navrhnúť moderný dom, ktorý zároveň zapadne medzi okolité stavby a nebude rušivým elementom nie je úplne jednoduchá úloha. Počas celého procesu museli zároveň zohľadňovať pripomienky pamiatkového úradu.

Vybudujeme 2 podzemné a 5 nadzemných podlaží

Objekt, ktorý má pôdorysný tvar mnohouholníka, bude pozostávať z 2 podzemných a 5 nadzemných podlaží.

 

Ústredným prvkom celej stavby je zelené átrium vo vnútrobloku.

 

To má slúžiť obyvateľom a spríjemniť atmosféru v dome.

Nadzemná časť je navrhnutá na časti pôdorysu pozdĺž Sasinkovej ulice v uličnej fronte. Pozostáva z:

  • vstupné podlažie s občianskou vybavenosťou,
  • 3 bytové podlažia,
  • 1 ustúpené podlažie s navrhovaným ateliérom ako nebytový priestor.

 

Na každom z troch bytových podlaží sa budú rozprestierať 2 dvojizbové byty a 1 štvorizbový. Dokopy tak vznikne 9 nových bytov. Súčasťou vybavenosti každého bytu bude aj chladenie klimatizáciou. Keďže bolo potrebné zachovať “čistotu fasády”, všetky klimatizačné jednotky budú umiestnené na streche objektu.

Dve podzemné úrovne budú slúžiť ako garáž s kapacitou 18 parkovacích miest, ale aj ako technické a skladové zázemie celého objektu. Investor tak počíta s 2 parkovacími miestami na 1 byt.

Vstup do garáží bude cez autovýťah. Vzhľadom na malú plochu bytového domu, ide o vhodné riešenie. Je to rozlohovo úspornejšie než klasické vjazdy cez rampu. Rampový vjazd sme budovali napr. na Zochovej alebo Panónke.

Ostatná vertikálna komunikácia v budove bude cez schodisko, osobný výťah a plošinu pre imobilných.

Kompletná realizácia hrubej stavby a špeciálne zakladanie

V rámci tohto projektu naša stavebná firma zabezpečuje kompletnú realizáciu hrubej stavby. Súčasťou toho sú aj výkopové práce, špeciálne zakladanie a hydroizolácia spodnej stavby.

Vzhľadom na to, že objekt sa nachádza v zastavanom území, museli sme zvoliť špeciálne zakladanie od spoločnosti Keller. Táto spoločnosť je špecialistov v zabezpečení a úprave podložia. Aj preto s ňou spolupracujeme na väčšine našich projektov, napr. Starý Háj, Panónka. Pri tomto projekte spoločnosť Keller zrealizovala podchytenie susedných objektov, paženie stavebnej jamy a zakladanie tryskovými pilótami Soilcrete.

Ako prvé sme vykovali búracie a výkopové práce

Od augusta tohto roku začali stavebné práce, ktorých ukončenie je plánované na február 2018. Keďže v minulosti na tomto mieste stál bytový objekt, ktorého zvyšky základových a suterénnych konštrukcií sa zachovali v prednej časti parcely, museli sme ich v prvom kroku vybúrať. Parcelu sme vyčistili a pripravili aj so staveniskom na výstavbu.

Základová a nosná konštrukcia zo železobetónových monolitov

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako celoplošná základová doska. Nosná konštrukcia je vytvorená z monolitických železobetónových konštrukcií, na ktoré sa naša spoločnosť špecializuje. Vnútorné priečky domu budeme vymurovávať.

Zvislé nosné konštrukcie podzemných podlaží tvoria obvodové a vnútorné nosné steny a vnútorné nosné stĺpy. V nadzemných podlažiach na suterén nadväzuje systém priečnych a pozdĺžnych nosných stien, ktoré vytvárajú tuhú priestorovú krabicovú konštrukciu. Horizontálne nosné konštrukcie sú navrhované monolitickými železobetonovými stropnými doskami s prievlakmi.

Malý priestor so sebou prináša komplikácie

Malé a zastavané územia so sebou vždy prinášajú určité obmedzenia. V Bratislave sa však takejto výstavbe nedá vyhnúť, pretože plochy mesta sa postupne zapĺňajú a čoraz viac zhusťujú. Nie je tomu inak ani v tomto prípade. Pozemok je síce bez zástavby, avšak zo severnej a východnej strany sa nachádzajú objekty, ktoré komplikujú stavebné práce.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Naše stavebné stroje majú tiež stažený prítup ku stavbe. Aj na zriadenie skládok materiálov je, v takto zastavanej lokalite, obmedzený priestor. Tomu sme sa pri plánovaní dodávok materiálu na stavbu museli prispôsobiť a zkoordinovať zásobovanie tak, aby nevznikali dlhé prestoje alebo naťahovanie prác. Nutnosťou bolo dovážať materiál v menších množstvách a častejších frekvenciách, aj vzhľadom na menšie rozmery jednotlivých konštrukcií.

Samotné stavenisko je veľmi malé a ani okolité pozemky nám neumožňujú vyriešiť situáciu inak. Preto sme museli zabrať časť chodníka pozdĺž ulice. Tá bude dočasne slúži pre realizáciu stavby, aby stavebné práce mohli postupovať kontinuálne. Samozrejme sme konali podľa oprávnených postupov a na takéto konanie máme platné povolenia.

 

Projekty ako tieto menia tvár centra Bratislavy a je skvelé byť toho súčasťou. V súčasnosti je na stavbe čulý pracovný ruch. Už teraz sa tešíme až uvidíme kompletne hotovú hrubú stavbu. Ak to nechcete zmeškať ani vy, nechajte nám svoj mail nižšie v odbere noviniek.

Objekt:
Polyfunkčný dom, Sasinkova ul. 21

Miesto výstavby:
Sasinkova ulica, Staré mesto – Bratislava

Dátum začatia realizácie:
august 2017

Investor:
Reding Tower 2, s.r.o.

Generálny dodávateľ stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dĺžka výstavby:
7 mesiacov

Doposiaľ nezastavané miesto na rohu ulíc Poľná a Sasinkova dostane nové využitie. Investor sa tu rozhodol vybudovať polyfunkčný dom Sasinkova ul. 21. Zámerom celého projektu je priniesť predovšetkým ďalší priestor na bývanie.

 

Cieľovou skupinou sú náročnejších klienti, čo sa odráža aj v kvalite celého projektu. 

 

Spodné podlažie bude pozostávať z nebytových priestorov obchodného charakteru. Tie budú slúžiť ako kancelárie a ich úlohou je zvýšiť vybavenosť v tejto lokalite, ale aj prilákať nových obyvateľov.

V súčasnosti ide o veľký trend vo výstavbe. Investori a developeri týmto spôsobom chcú dať pridanú hodnotu bytovému domu a zvýšiť komfort budúcich obyvateľov. Zároveň tak málo obľúbené prízemné podlažie dostáva lepšie a efektívnejšie využitie.

Lukratívna lokalita v Bratislave

Polyfunkčný dom sa bude nachádzať vo veľmi lukratívnej lokalite, keďže parcela spadá do pamiatkového územia Staré mesto. Historické centrum Bratislavy je doslova nadosah a pešou chôdzou vzdialené len niekoľko minút. Hneď oproti sa nachádza Medická záhrada, ktorú isto ocenia hlavne rodiny s deťmi.

Poloha je pre obyvateľov veľkou pridanou hodnotou. Pre architektov je však výzvou. Navrhnúť moderný dom, ktorý zároveň zapadne medzi okolité stavby a nebude rušivým elementom nie je úplne jednoduchá úloha. Počas celého procesu museli zároveň zohľadňovať pripomienky pamiatkového úradu.

Vybudujeme 2 podzemné a 5 nadzemných podlaží

Objekt, ktorý má pôdorysný tvar mnohouholníka, bude pozostávať z 2 podzemných a 5 nadzemných podlaží.

 

Ústredným prvkom celej stavby je zelené átrium vo vnútrobloku.

 

To má slúžiť obyvateľom a spríjemniť atmosféru v dome.

Nadzemná časť je navrhnutá na časti pôdorysu pozdĺž Sasinkovej ulice v uličnej fronte. Pozostáva z:

  • vstupné podlažie s občianskou vybavenosťou,
  • 3 bytové podlažia,
  • 1 ustúpené podlažie s navrhovaným ateliérom ako nebytový priestor.

 

Na každom z troch bytových podlaží sa budú rozprestierať 2 dvojizbové byty a 1 štvorizbový. Dokopy tak vznikne 9 nových bytov. Súčasťou vybavenosti každého bytu bude aj chladenie klimatizáciou. Keďže bolo potrebné zachovať “čistotu fasády”, všetky klimatizačné jednotky budú umiestnené na streche objektu.

Dve podzemné úrovne budú slúžiť ako garáž s kapacitou 18 parkovacích miest, ale aj ako technické a skladové zázemie celého objektu. Investor tak počíta s 2 parkovacími miestami na 1 byt.

Vstup do garáží bude cez autovýťah. Vzhľadom na malú plochu bytového domu, ide o vhodné riešenie. Je to rozlohovo úspornejšie než klasické vjazdy cez rampu. Rampový vjazd sme budovali napr. na Zochovej alebo Panónke.

Ostatná vertikálna komunikácia v budove bude cez schodisko, osobný výťah a plošinu pre imobilných.

Kompletná realizácia hrubej stavby a špeciálne zakladanie

V rámci tohto projektu naša stavebná firma zabezpečuje kompletnú realizáciu hrubej stavby. Súčasťou toho sú aj výkopové práce, špeciálne zakladanie a hydroizolácia spodnej stavby.

Vzhľadom na to, že objekt sa nachádza v zastavanom území, museli sme zvoliť špeciálne zakladanie od spoločnosti Keller. Táto spoločnosť je špecialistov v zabezpečení a úprave podložia. Aj preto s ňou spolupracujeme na väčšine našich projektov, napr. Starý Háj, Panónka. Pri tomto projekte spoločnosť Keller zrealizovala podchytenie susedných objektov, paženie stavebnej jamy a zakladanie tryskovými pilótami Soilcrete.

Ako prvé sme vykovali búracie a výkopové práce

Od augusta tohto roku začali stavebné práce, ktorých ukončenie je plánované na február 2018. Keďže v minulosti na tomto mieste stál bytový objekt, ktorého zvyšky základových a suterénnych konštrukcií sa zachovali v prednej časti parcely, museli sme ich v prvom kroku vybúrať. Parcelu sme vyčistili a pripravili aj so staveniskom na výstavbu.

Základová a nosná konštrukcia zo železobetónových monolitov

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako celoplošná základová doska. Nosná konštrukcia je vytvorená z monolitických železobetónových konštrukcií, na ktoré sa naša spoločnosť špecializuje. Vnútorné priečky domu budeme vymurovávať.

Zvislé nosné konštrukcie podzemných podlaží tvoria obvodové a vnútorné nosné steny a vnútorné nosné stĺpy. V nadzemných podlažiach na suterén nadväzuje systém priečnych a pozdĺžnych nosných stien, ktoré vytvárajú tuhú priestorovú krabicovú konštrukciu. Horizontálne nosné konštrukcie sú navrhované monolitickými železobetonovými stropnými doskami s prievlakmi.

Malý priestor so sebou prináša komplikácie

Malé a zastavané územia so sebou vždy prinášajú určité obmedzenia. V Bratislave sa však takejto výstavbe nedá vyhnúť, pretože plochy mesta sa postupne zapĺňajú a čoraz viac zhusťujú. Nie je tomu inak ani v tomto prípade. Pozemok je síce bez zástavby, avšak zo severnej a východnej strany sa nachádzajú objekty, ktoré komplikujú stavebné práce.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Naše stavebné stroje majú tiež stažený prítup ku stavbe. Aj na zriadenie skládok materiálov je, v takto zastavanej lokalite, obmedzený priestor. Tomu sme sa pri plánovaní dodávok materiálu na stavbu museli prispôsobiť a zkoordinovať zásobovanie tak, aby nevznikali dlhé prestoje alebo naťahovanie prác. Nutnosťou bolo dovážať materiál v menších množstvách a častejších frekvenciách, aj vzhľadom na menšie rozmery jednotlivých konštrukcií.

Samotné stavenisko je veľmi malé a ani okolité pozemky nám neumožňujú vyriešiť situáciu inak. Preto sme museli zabrať časť chodníka pozdĺž ulice. Tá bude dočasne slúži pre realizáciu stavby, aby stavebné práce mohli postupovať kontinuálne. Samozrejme sme konali podľa oprávnených postupov a na takéto konanie máme platné povolenia.

 

Projekty ako tieto menia tvár centra Bratislavy a je skvelé byť toho súčasťou. V súčasnosti je na stavbe čulý pracovný ruch. Už teraz sa tešíme až uvidíme kompletne hotovú hrubú stavbu. Ak to nechcete zmeškať ani vy, nechajte nám svoj mail nižšie v odbere noviniek.

Objekt:
Polyfunkčný dom, Sasinkova ul. 21

Miesto výstavby:
Sasinkova ulica, Staré mesto – Bratislava

Dátum začatia realizácie:
august 2017

Investor:
Reding Tower 2, s.r.o.

Generálny dodávateľ stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dĺžka výstavby:
7 mesiacov

Hľadáte stavebnú firmu na realizáciu hrubej stavby?

Kontaktujte nás. Radi si s vami projekt prejdeme a vypracujeme vám cenovú ponuku.

CHCEM KONTAKTOVAŤ FIRMU

Hľadáte stavebnú firmu na realizáciu hrubej stavby?

Kontaktujte nás. Radi si s vami projekt prejdeme a vypracujeme vám cenovú ponuku.

CHCEM KONTAKTOVAŤ FIRMU