Do nového roka 2016 sme vstúpili realizáciou projektu, ktorý zahŕňa rekonštrukciu a dostavbu národnej kultúrnej pamiatky v priamom centre Bratislavy. Jedná sa o jedinečný koncept, ktorého cieľom je skĺbiť historickú architektúru so súčasnou a vytvoriť tak nový objekt Polyfunkčného domu.

V prvej časti zo série článkov venovaných rekonštrukcii a dostavbe tejto národnej kultúrnej pamiatky, si tento projekt v skratke predstavíme.

vizualizácia Zochova
historická budova zochova č.14
Autor: Lure – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0

Stavba sa nachádza na Zochovej ulici č. 10-14 v Bratislave. Ide o veľmi lukratívnu a vyhľadávanú lokalitu, pretože sa rozprestiera v historickom centre mesta. Tento obytný dom, tak ako väčšina budov nachádzajúcich sa v tejto mestskej časti, bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Jej vek sa odhaduje na viac ako 120 rokov. Developerom a zároveň autorom projektu je spoločnosť ReSpect, a.s., ktorá je známa napríklad návrhom obchodného centra Eurovea na nábreží Dunaja.

Projekt Zochova X je riešený ako rekonštrukcia a dostavba pôvodnej stavby. Navonok bude mať objekt dve časti – jednou bude obnovená historická fasáda, druhou bude moderná stena s presklenými balkónmi. Vo vnútro-bloku bude vybudované átrium pre rezidenčných obyvateľov.

BÚRACIE PRÁCE A VÝSTAVBA NOVEJ HRUBEJ STAVBY

Našou úlohou, v rámci celého projektu, je zabezpečiť:
• búracie práce a sanáciu konštrukcií

To znamená vybúrať všetky časti objektu, ktoré už nespĺňajú stavebnotechnické požiadavky a musia byť odstránené alebo sanované.

• výstavbu novej hrubej stavby komplexu

Následne dostavať k zostávajúcej stavbe nové časti a vytvoriť tak objekt Polyfunkčného domu.

DÔKLADNÁ PRÍPRAVA A PRECÍZNE PLÁNOVANIE PRED ZAČATÍM PRÁC

Projekt podobného typu si vyžaduje precíznu a dôkladnú prípravu pred začatím samotných prác. Každý jeden detail je potrebné podrobne naplánovať a premyslieť, aby sme našli najoptimálnejšie riešenie a došlo k zachovaniu čo najväčšej časti národnej kultúrnej pamiatky. Takáto príprava je náročná a vyžaduje si stavebných technikov s bohatými odbornými skúsenosťami.

Zároveň vzhľadom na lokalitu objektu a príjazdovú cestu, treba počítať aj so stiesnenými a komplikovanými podmienkami, ako aj so zložitosťou búracích a sanačných prác. Všetky práce treba zabezpečiť tak, aby sme v čo najmenšej možnej miere obmedzovali okolie a obyvateľov v tejto časti.

 

„Stiesnené a sťažené podmienky preveria našu odbornosť.“

 

Historické budovy so sebou tak isto prinášajú mnohé prekvapenia, ktoré je treba riešiť za pochodu priamo na stavbe. Preto je pri akejkoľvek komplikácii, ktorá sa počas realizácie prác vyskytne privolaný statik na konzultáciu. Ten následne zhodnotí danú situáciu a navrhne ďalší postup. Celý projekt je súčasne pod drobnohľadom pamiatkarov. Tí skúmajú a kontrolujú prebiehajúce rekonštrukčné práce.

Tento projekt nám priniesol plno výziev. Ak chcete vedieť ako sa s nimi náš tím popasoval, sledujte náš blog alebo sa prihláste na odber noviniek a my vás budeme pravidelne informovať. Najbližšie sa pozrieme na to, ako prebiehali búracie a sanačné práce.

Objekt:
Polyfunkčný dom Zochova X

Miesto výstavby:
Zochova ulica 10-14, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
September 2015

Dĺžka výstavby:
približne 18 mesiacov

Investor:
ReSpect s.r.o.

Zhotoviteľ búracích prác:
Špeciálne činnosti a.s a Assyx spol. s r.o.

Zakladanie stavby:
Kosper a.s.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
Assyx spol. s r.o.

Do nového roka 2016 sme vstúpili realizáciou projektu, ktorý zahŕňa rekonštrukciu a dostavbu národnej kultúrnej pamiatky v priamom centre Bratislavy. Jedná sa o jedinečný koncept, ktorého cieľom je skĺbiť historickú architektúru so súčasnou a vytvoriť tak nový objekt Polyfunkčného domu.

V prvej časti zo série článkov venovaných rekonštrukcii a dostavbe tejto národnej kultúrnej pamiatky, si tento projekt v skratke predstavíme.

vizualizácia Zochova
historická budova zochova č.14
Autor: Lure – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0

Stavba sa nachádza na Zochovej ulici č. 10-14 v Bratislave. Ide o veľmi lukratívnu a vyhľadávanú lokalitu, pretože sa rozprestiera v historickom centre mesta. Tento obytný dom, tak ako väčšina budov nachádzajúcich sa v tejto mestskej časti, bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Jej vek sa odhaduje na viac ako 120 rokov. Developerom a zároveň autorom projektu je spoločnosť ReSpect, a.s., ktorá je známa napríklad návrhom obchodného centra Eurovea na nábreží Dunaja.

Projekt Zochova X je riešený ako rekonštrukcia a dostavba pôvodnej stavby. Navonok bude mať objekt dve časti – jednou bude obnovená historická fasáda, druhou bude moderná stena s presklenými balkónmi. Vo vnútro-bloku bude vybudované átrium pre rezidenčných obyvateľov.

BÚRACIE PRÁCE A VÝSTAVBA NOVEJ HRUBEJ STAVBY

Našou úlohou, v rámci celého projektu, je zabezpečiť:
• búracie práce a sanáciu konštrukcií

To znamená vybúrať všetky časti objektu, ktoré už nespĺňajú stavebnotechnické požiadavky a musia byť odstránené alebo sanované.

• výstavbu novej hrubej stavby komplexu

Následne dostavať k zostávajúcej stavbe nové časti a vytvoriť tak objekt Polyfunkčného domu.

DÔKLADNÁ PRÍPRAVA A PRECÍZNE PLÁNOVANIE PRED ZAČATÍM PRÁC

Projekt podobného typu si vyžaduje precíznu a dôkladnú prípravu pred začatím samotných prác. Každý jeden detail je potrebné podrobne naplánovať a premyslieť, aby sme našli najoptimálnejšie riešenie a došlo k zachovaniu čo najväčšej časti národnej kultúrnej pamiatky. Takáto príprava je náročná a vyžaduje si stavebných technikov s bohatými odbornými skúsenosťami.

Zároveň vzhľadom na lokalitu objektu a príjazdovú cestu, treba počítať aj so stiesnenými a komplikovanými podmienkami, ako aj so zložitosťou búracích a sanačných prác. Všetky práce treba zabezpečiť tak, aby sme v čo najmenšej možnej miere obmedzovali okolie a obyvateľov v tejto časti.

 

„Stiesnené a sťažené podmienky preveria našu odbornosť.“

 

Historické budovy so sebou tak isto prinášajú mnohé prekvapenia, ktoré je treba riešiť za pochodu priamo na stavbe. Preto je pri akejkoľvek komplikácii, ktorá sa počas realizácie prác vyskytne privolaný statik na konzultáciu. Ten následne zhodnotí danú situáciu a navrhne ďalší postup. Celý projekt je súčasne pod drobnohľadom pamiatkarov. Tí skúmajú a kontrolujú prebiehajúce rekonštrukčné práce.

Tento projekt nám priniesol plno výziev. Ak chcete vedieť ako sa s nimi náš tím popasoval, sledujte náš blog alebo sa prihláste na odber noviniek a my vás budeme pravidelne informovať. Najbližšie sa pozrieme na to, ako prebiehali búracie a sanačné práce.

Objekt:
Polyfunkčný dom Zochova X

Miesto výstavby:
Zochova ulica 10-14, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
September 2015

Dĺžka výstavby:
približne 18 mesiacov

Investor:
ReSpect s.r.o.

Zhotoviteľ búracích prác:
Špeciálne činnosti a.s a Assyx spol. s r.o.

Zakladanie stavby:
Kosper a.s.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
Assyx spol. s r.o.

Chystáte sa aj vy pustiť do projektu rekonštrukcie historickej pamiatky, administratívnej budovy či domu?

Naše skúsenosti v tejto oblasti sú vám k dispozícii.

Ponuka našich služieb

Chystáte sa aj vy pustiť do projektu rekonštrukcie historickej pamiatky, administratívnej budovy či domu?

Naše skúsenosti v tejto oblasti sú vám k dispozícii.

Ponuka našich služieb