Komplex Tammi Dúbravka, od fínskeho developera YIT Stovakia, vstúpil do 5. etapy. Ide o poslednú fázu tohto úspešného projektu. Tá bude pozostávať z výstavby dvoch bytových domov, ktoré budú medzi sebou prepojené garážovým domom.

Pre firmu YIT sme realizovali už niekoľko projektov. Medzi nimi napríklad Reding Tower II, ale aj hrubú stavbu objektu Lilja na projekte Nuppu. Na Nuppu v súčasnosti dokončujeme zateplenie, o priebehu ktorého vám prinesieme článok už čoskoro.

Aj to je potvrdením našich slov, že si zakladáme na vytváraní dlhodobých vzťahov s investormi. Veď čo je väčším prejavom spokojnosti s našou prácou než to, keď nám zveria realizáciu ďalšieho projektu.

 

Teší nás, keď sa k nám klienti opätovne vracajú a oslovujú nás pri svojich projektoch.

Vznikne 128 nových bytových jednotiek v najzelenšej štvrti

Piata etapa so sebou prinesie 2 bytové domy. Jeden bude mať 8 a druhý až 14 nadzemných podlaží. Na tých sa bude rozprestierať dokopy 128 nových bytových jednotiek. Pod každých z nich sa bude nachádzať jedno podzemné podlažie, kde budú umiestnené pivničné kobky, technické zázemie a samotné prepojenie s garážovým domom.

Riešenie parkovacieho domu je naozaj netradičné. Tvorí spojnicu medzi oboma bytovými objektami. Vďaka tomu tu vznikne dosť štedrý priestor, kde budú mať budúci obyvatelia k dispozícii 149 parkovacích miest. Okrem toho budú vybudované aj vonkajšie parkoviská.

Na “strešnej” časti garáží bude vytvorený spoločný priestor pre obyvateľov, ktorý bude slúžiť na oddych a zábavu. Nachádzať sa tu bude vlastné detské ihrisko, aj zeleň. Čo ocenia najmä rodiny s deťmi.

Celkovo celý komplex je osadený v tesnej blízkosti prírody. Preto svojou lokalitou bude lákať najmä rodiny a jednotlivcov preferujúcich pohyb, či vonkajšie aktivity.

Jednoliatosť projektu je zachovaná vďaka rovnakým výrazovým prvkom. Všetky jeho etapy sú vyhotovené v jednej línii a každý objekt nadväzuje na ten predchádzajúci.

Hrubá stavba z monolitických železobetónových konštrukcií

Nosným systémom celého objektu je železobetónová, priestorová, skeletová konštrukcia v kombinácií so stenovou konštrukciou. Zvislé nosné steny zabezpečujú vodorovné stuženie stavby. Steny v suteréne zároveň prenášajú zaťaženie od zemného tlaku. Vnútorné steny vytvárajú jadrá pre schodiská, výťahy a technologické prestupy.

Nosný systém v garážach je stĺpový. Ten prechádza na vyšších podlažiach do stenového. Vnútorné stĺpy sú železobetónové. Vodorovné nosné konštrukcie sú rovnako monolitické železobetónové. Stropné dosky sú na stĺpy a na steny uložené líniovo prostredníctvom hlavíc.

Okrem hrubej stavby z betónových konštrukcií vyhotovujeme aj murárske práce ako výplňové murivo, obmurovky vaní, akustické medzibytové steny a deliace priečky.

Keďže obidva bytové domy sú prepojené cez parkovací dom, ktorý vytvára akúsi podnož pre oba objekty, celý priestor je veľký a preto je nutné vyhotoviť dilatáciu. Zo statického hľadiska je to postačujúce, pretože objekty sú navrhnuté ako dva samostatné dilatačné úseky.

Prefabrikované balkónové dosky sme nahradili monolitickými

Na zákazkach sa vždy aktívne podieľame. Preto ak vieme o riešení, ktoré by urýchlilo výstavbu alebo by ušetrilo celkové náklady, navrhneme ho investorovi.

Rovnako tomu tak bolo aj v tomto prípade. Pôvodne navrhnuté prefabrikované balkónové dosky sme nahradili monolitickými. Betónové dosky sa budú vyrábať priamo na stavbe pri betonáži, spolu so stropnou doskou príslušného poschodia. To znamená že sa nebudú vyhotovovať ako hotové dielce v centrálnej výrobni a dovážať na stavbu, kde by sa následne osadili na konštrukciu.

 

V tomto prípade pri balkónových častiach je použitie monolitických konštrukcií, z hľadiska vyhotovenia detailu napojenia na stropnú dosku, vhodnejšie ako osadenie prefabrikátu.

 

Pri prefabrikácií je nutná vysoká presnosť vyhotovenia, či už samotných osádzaných prvkov, ale aj konštrukcie na ktorú sa budú prefabrikáty ukladať. Zároveň ide o zložitejšie konštrukčné detaily napojenia, transport na stavbu a presun po stavenisku. Vyžadujú sa vyššie nároky na zdvíhacie mechanizmy a následne na uloženie na predpripravenú konštrukciu. Ak sa jeden z vyššie uvedených parametrov nepodarí dodržať, nastávajú nepresnosti a chybné styky medzi konštrukciami.

Pri vyhotovení monolitických konštrukcií tieto problémy odpadajú, keďže sa balkónová doska odleje priamo so stropnou doskou. Konštrukcia je v jednom celku a nedochádza k porušeniu pevnosti a antikoróznosti spojov. Keďže ide o bežnejšie vyhotovenie, jedná sa zároveň o lacnejšiu alternatívu.

Navyše všetky balkónové dosky budeme vyhotovovať zo spodnej časti ako pohľadové.

 

Výstavba je už naplno rozbehnutá a stavba začína pomaly naberať prvé kontúry. Než vám však prinesieme článok o pokračovaní výstavby, prečítať si môžete o ďalších našich projektoch. Ak nechcete nič premeškať, stačí nám nižšie nechať svoj mail a my vás budeme o všetkých novinkách pravidelne informovať.

Objekt:
Tammi V.

Miesto výstavby:
Bratislava Dúbravka

Dátum začatia realizácie:
november 2017

Investor:
Investor: YIT Slovakia a.s.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dátum ukončenia realizácie:
november 2018

Komplex Tammi Dúbravka, od fínskeho developera YIT Stovakia, vstúpil do 5. etapy. Ide o poslednú fázu tohto úspešného projektu. Tá bude pozostávať z výstavby dvoch bytových domov, ktoré budú medzi sebou prepojené garážovým domom.

Pre firmu YIT sme realizovali už niekoľko projektov. Medzi nimi napríklad Reding Tower II, ale aj hrubú stavbu objektu Lilja na projekte Nuppu. Na Nuppu v súčasnosti dokončujeme zateplenie, o priebehu ktorého vám prinesieme článok už čoskoro.

Aj to je potvrdením našich slov, že si zakladáme na vytváraní dlhodobých vzťahov s investormi. Veď čo je väčším prejavom spokojnosti s našou prácou než to, keď nám zveria realizáciu ďalšieho projektu.

 

Teší nás, keď sa k nám klienti opätovne vracajú a oslovujú nás pri svojich projektoch.

Vznikne 128 nových bytových jednotiek v najzelenšej štvrti

Piata etapa so sebou prinesie 2 bytové domy. Jeden bude mať 8 a druhý až 14 nadzemných podlaží. Na tých sa bude rozprestierať dokopy 128 nových bytových jednotiek. Pod každých z nich sa bude nachádzať jedno podzemné podlažie, kde budú umiestnené pivničné kobky, technické zázemie a samotné prepojenie s garážovým domom.

Riešenie parkovacieho domu je naozaj netradičné. Tvorí spojnicu medzi oboma bytovými objektami. Vďaka tomu tu vznikne dosť štedrý priestor, kde budú mať budúci obyvatelia k dispozícii 149 parkovacích miest. Okrem toho budú vybudované aj vonkajšie parkoviská.

Na “strešnej” časti garáží bude vytvorený spoločný priestor pre obyvateľov, ktorý bude slúžiť na oddych a zábavu. Nachádzať sa tu bude vlastné detské ihrisko, aj zeleň. Čo ocenia najmä rodiny s deťmi.

Celkovo celý komplex je osadený v tesnej blízkosti prírody. Preto svojou lokalitou bude lákať najmä rodiny a jednotlivcov preferujúcich pohyb, či vonkajšie aktivity.

Jednoliatosť projektu je zachovaná vďaka rovnakým výrazovým prvkom. Všetky jeho etapy sú vyhotovené v jednej línii a každý objekt nadväzuje na ten predchádzajúci.

Hrubá stavba z monolitických železobetónových konštrukcií

Nosným systémom celého objektu je železobetónová, priestorová, skeletová konštrukcia v kombinácií so stenovou konštrukciou. Zvislé nosné steny zabezpečujú vodorovné stuženie stavby. Steny v suteréne zároveň prenášajú zaťaženie od zemného tlaku. Vnútorné steny vytvárajú jadrá pre schodiská, výťahy a technologické prestupy.

Nosný systém v garážach je stĺpový. Ten prechádza na vyšších podlažiach do stenového. Vnútorné stĺpy sú železobetónové. Vodorovné nosné konštrukcie sú rovnako monolitické železobetónové. Stropné dosky sú na stĺpy a na steny uložené líniovo prostredníctvom hlavíc.

Okrem hrubej stavby z betónových konštrukcií vyhotovujeme aj murárske práce ako výplňové murivo, obmurovky vaní, akustické medzibytové steny a deliace priečky.

Keďže obidva bytové domy sú prepojené cez parkovací dom, ktorý vytvára akúsi podnož pre oba objekty, celý priestor je veľký a preto je nutné vyhotoviť dilatáciu. Zo statického hľadiska je to postačujúce, pretože objekty sú navrhnuté ako dva samostatné dilatačné úseky.

Prefabrikované balkónové dosky sme nahradili monolitickými

Na zákazkach sa vždy aktívne podieľame. Preto ak vieme o riešení, ktoré by urýchlilo výstavbu alebo by ušetrilo celkové náklady, navrhneme ho investorovi.

Rovnako tomu tak bolo aj v tomto prípade. Pôvodne navrhnuté prefabrikované balkónové dosky sme nahradili monolitickými. Betónové dosky sa budú vyrábať priamo na stavbe pri betonáži, spolu so stropnou doskou príslušného poschodia. To znamená že sa nebudú vyhotovovať ako hotové dielce v centrálnej výrobni a dovážať na stavbu, kde by sa následne osadili na konštrukciu.

 

V tomto prípade pri balkónových častiach je použitie monolitických konštrukcií, z hľadiska vyhotovenia detailu napojenia na stropnú dosku, vhodnejšie ako osadenie prefabrikátu.

 

Pri prefabrikácií je nutná vysoká presnosť vyhotovenia, či už samotných osádzaných prvkov, ale aj konštrukcie na ktorú sa budú prefabrikáty ukladať. Zároveň ide o zložitejšie konštrukčné detaily napojenia, transport na stavbu a presun po stavenisku. Vyžadujú sa vyššie nároky na zdvíhacie mechanizmy a následne na uloženie na predpripravenú konštrukciu. Ak sa jeden z vyššie uvedených parametrov nepodarí dodržať, nastávajú nepresnosti a chybné styky medzi konštrukciami.

Pri vyhotovení monolitických konštrukcií tieto problémy odpadajú, keďže sa balkónová doska odleje priamo so stropnou doskou. Konštrukcia je v jednom celku a nedochádza k porušeniu pevnosti a antikoróznosti spojov. Keďže ide o bežnejšie vyhotovenie, jedná sa zároveň o lacnejšiu alternatívu.

Navyše všetky balkónové dosky budeme vyhotovovať zo spodnej časti ako pohľadové.

 

Výstavba je už naplno rozbehnutá a stavba začína pomaly naberať prvé kontúry. Než vám však prinesieme článok o pokračovaní výstavby, prečítať si môžete o ďalších našich projektoch. Ak nechcete nič premeškať, stačí nám nižšie nechať svoj mail a my vás budeme o všetkých novinkách pravidelne informovať.

Objekt:
Tammi V.

Miesto výstavby:
Bratislava Dúbravka

Dátum začatia realizácie:
november 2017

Investor:
Investor: YIT Slovakia a.s.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dátum ukončenia realizácie:
november 2018

Zabezpečíme kompletnú realizáciu monolitických železobetónových konštrukcií

ZISTIŤ VIAC

Zabezpečíme kompletnú realizáciu monolitických železobetónových konštrukcií

ZISTIŤ VIAC