Q-99, Bratislava - realizácia hrubej stavby a časti pridružených stavebných prác

PREDSTAVENIE PROJEKTU - Q-99 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA A OBJEKT SKLADU

V roku 2017 sme začínali výstavbu hneď niekoľkých stavieb. Medzi nimi bol aj objekt skladu a prevádzkovej budovy s názvom Q-99, na ktorom sme prvé práce zahájili ešte v auguste. Jeho účelom je spojiť prevádzkové, administratívne a skladové priestory do jedného celku. Našou úlohou na tomto projekte je zabezpečiť realizáciu hrubej stavby a časti pridružených stavebných prác. Budova vznikne v Čunove, v BratislaveQ-99 sa nachádza v rozvojovej zóne Čunova, na mieste bývalého areálu…