V roku 2017 sme začínali výstavbu hneď niekoľkých stavieb. Medzi nimi bol aj objekt skladu a prevádzkovej budovy s názvom Q-99, na ktorom sme prvé práce zahájili ešte v auguste. Jeho účelom je spojiť prevádzkové, administratívne a skladové priestory do jedného celku.

Našou úlohou na tomto projekte je zabezpečiť realizáciu hrubej stavby a časti pridružených stavebných prác.

Budova vznikne v Čunove, v Bratislave

Q-99 sa nachádza v rozvojovej zóne Čunova, na mieste bývalého areálu poľnohospodárskeho družstva. Pozemok je rovinatý bez vzrastlej zelene a kríkových porastov. Vzhľadom na to nebolo potrebné, pred začiatkom výstavby, riešiť výrub drevín, ani krovín.

Keďže ide o bývalý areál poľnohospodárskeho družstva, nepredpokladá sa ani negatívny vplyv výstavby na okolitú existujúcu zástavbu v susedstve.

Prevádzková budova a objekt skladu vytvoria jeden celok

Stavba bude pozostávať z dvoch častí, ktoré budú spolu vytvárať jeden kompaktný celok. Prvou je hlavná budova, ktorá bude slúžiť na administratívne a prevádzkové účely. Za ňou bude, v rámci druhej časti, vybudovaná hala so skladovými priestormi. V tejto hale bude realizovaná pancierová drátkobetónová podlaha. Na predhladený povrch bude následne aplikovaný vsypový materiál.

V prednej časti areálu sa budú nachádzať parkovacie miesta pre personál, aj návštevníkov. Okolie na záver dotvoria a spríjemnia sadové úpravy.

Naša firma zrealizuje tieto stavebné práce:

 • Búracie a demontážne práce
 • Zemné práce + zakladanie
 • Oporné múry
 • Nosné konštrukcie podláh
 • ŽB stropy
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácie
 • Priečky – sadrokartónové
 • Ležaté rozvody
 • ZTI – vnútorný vodovod a kanalizácia
 • Vzduchotechnika
 • Izolácie podláh
 • Potery
 • Podhľady – sadrokartónové
 • Dlažby obklady

 

Rámovú oceľovú konštrukciu, klampiarskej práce, hydroizolácie, tepelné izolácie strechy a zámočnícke práce nie sú v réžii našej firmy a ich realizáciu zabezpečujú iní dodávatelia.

Dispozičné riešenie hlavnej budovy

Dvojpodlažný objekt hlavnej budovy bude situovaný v prednej časti pozemku. Na dvoch nadzemných podlažiach sa bude rozprestierať:

1.NP (prízemie) – vstupná hala, vrátnik, informátor, dielne, servis, skúšobňa, technická miestnosť, skladová časť, príprava, sociálne zázemie, denná miestnosť a kuchynky

2.NP (1.poschodie) – kancelárie, showroom, archív, sklady, sociálne zázemie a kuchynka

Prvé stavebné práce

Prvú stavebnú činnosť sme na projekte začali koncom augusta 2017, hneď po prebratí staveniska. Zaraz sme pristúpili k potrebným búracím a demontážnym prácam, keďže v miestach kde sa má nachádzať hala, boli spevnené betónové plochy v rozlohe cca. 2 000 m2. Tie sme kompletne vybúrali a odstránili.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Recyklácia a opätovné použitie betónu

Betón, ktorý sme pri týchto búracích prácach získali, sme zrecyklovali jeho opätovným použitím pri ďalších stavebných prácach. Poslúžil nám pri realizácii dodatočných násypov pod podlahové konštrukcie pri výstavbe skladovej haly.

 

V súčasnosti prebiehajú posledné práce na objekte a čoskoro ho budeme odovzdávať investorovi. Ak vás však zaujímave svet stavieb a ich zákulisia, prečítajte si aj o našich ďalších projektoch. V prípade že nechcete zmeškať novinky na našom blogu, nižšie na stránke nam zanechajte váš email.

Objekt:
Sklad a prevádzková budova Q-99

Miesto výstavby:
Bratislava, m.č. Čunovo, Okres Bratislava V

Dátum začatia realizácie:
august 2017

Investor:
Q-99 s.r.o.

Realizácia hrubej stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dátum ukončenia realizácie:
apríl 2018

Zabezpečíme kompletnú realizáciu hrubej stavby

Dodávky materiálu, potrebné stavebné stroje, realizáciu stavebných prác skúseným tímom pracovníkov.

CHCEM KONTAKTOVAŤ FIRMU

Zabezpečíme kompletnú realizáciu hrubej stavby

Dodávky materiálu, potrebné stavebné stroje, realizáciu stavebných prác skúseným tímom pracovníkov.

CHCEM KONTAKTOVAŤ FIRMU