Na projekte Panónka v týchto dňoch dokončujeme hrubú stavbu celého objektu a to znamená, že budova tak nadobudne svoje konečné tvary a objemy. Jedná sa o polyfunkčné centrum v mestskej časti Petržalka v Bratislave, ktorého výstavbu sme začali v lete minulého roka.

Celý projekt realizujeme ako generálny dodávateľ celej stavby, takže po ukončení hrubej stavby začneme práce potrebné na dokončenie a odovzdanie stavby. Objekt sa bude postupne zatepľovať a jednotlivé bytového jednotky vyhotovovať do štandardu alebo prispôsobovať špecifickým požiadavkám majiteľov bytov. V tomto článku sa však pozrieme na doposiaľ vykonané stavebné práce na hrubej stavbe.

Murovanie stien

Už počas výstavby monolitickej železobetónovej konštrukcie, z ktorej pozostáva hrubá stavba, sme začali s murovaním stien. Tie postupne s vyššími podlažiami zčasti nahrádzajú priečny nosný systém železobetónových stien. Murované vnútorné priečky zároveň dotvoria konečný priestor jednotlivých bytových jednotiek. Tých bude dokopy 83. Nám už zostáva len vymurovať posledné podlažie a hrubé rysy budú dokončené.

Doposiaľ mohli budúci obyvatelia upravovať dispozíciu bytu

Do času než sa vymurovali steny, si mohli klienti narábať s dispozíciou svojich nových príbytkov a prispôsobiť si jednotlivé miestnosti tak ako to stavba dovoľovala. Niektorí sa rozhodli posunúť deliace steny, ďalší si poupravili dispozíciu zariaďovacích predmetov v kúpeľni a kuchyni. Týmto zmenám sa museli prispôsobiť aj pripojovacie body vody, kanálu a posunúť vypínače aj zásuvky, aby bol zabezpečený čo najvyšší komfort pri užívaní.

Zároveň mali klienti, v rámci štandardu, možnosť si vybrať farbu obkladov a podláh, aj prevedenie interiérových dverí, ktoré sa budú zabudovávať ako jedny z posledných úloh pred odovzdaním stavby.

Stavbu chceme odovzdať do konca roka

Stavebné práce na stavbe neutíchajú a postupne sa do procesu zapájajú všetky profesie. Hotové sú už aj hrubé rozvody vody, kanálu, elektriky.

 

Ak chceme stavbu do konca roka odovzdať, musíme sa poponáhľať a všetko dobre doladiť do najmenšieho detailu.

 

Zdravotechnici, kúrenári a elektrikári majú pripravené už 3 nadzemné podlažia a postupne napredujú smerom vyššie, tak ako im to stavebná pripravenosť priestorov dovoľuje. To znamená, že sú natiahnuté rozvodné potrubia od jednotlivých šácht prechádzajúcimi cez celé podlažia až po miesta umiestnenie sanity.

Po zrealizovaní obkladov, dlažieb a malieb príde na rad kompletáž. To znamená osadenie sanity ako umývadla, vane, batérie, vykurovacie telesá, vypínače a zásuvky.

Okná montujeme postupne od druhého až tretieho nadzemného podlažia. Tie dopĺňajú a uzatvárajú podlažia ako celok, ktoré následne môžeme skompletizovať. Skúsení montážnici osadzájú okná od menších (v izbách) po veľké, niekedy až trojmetrové zasklené steny (v obývacích miestnostiach). Pri veľkoformátových sklách musia byť zvlášť opatrní, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo rozbitiu. Výroba jedného takého okna trvá aj niekoľko týždňov od zamerania, takže v prípade poškodenia, nie je jednoduché okno vymeniť.

Na budove sú použité okná v troch rôznych vyhotoveniach. Rozdiel medzi nimi je v použití zvukovoizolačného skla. Toto sklo je navrhnuté v troch úrovniach, od 37 dB až do 42 dB, podľa akustickej štúdie, ktorá bola na objekt vyhotovená. Na okná sa aplikujú aj vetracie štrbiny, ktoré umožnia vetranie miestnosti bez toho, aby sa muselo otvoriť samotné okno.

Na spodných podlažiach okrem iného pokračujú aj omietacie práce, vyhotovované omietacím strojom. V celom objekte bude vápennocementová omietka v hrúbke 1,5 cm, na ktorú sa následne aplikuje finálna vrstva maľby v bielej farbe. Profesie pokračujú smerom nahor až po posledné ôsme, ustúpené, podlažie.

Stavebné práce na terasách

V najbližších dňoch pripravujeme stavebné práce na položenie spádových polystyrénov na terasy a strechy objektu. Potom bude nasledovať položenie hydroizolácie.

Špecialitou bude vyhotovenie kvetináčov z murovaných betónových tvárnic na terase posledného podlažia, v ktorých bude vegetácia. V tejto časti musí byť použitá koreňovzdorná a drenážna fólia, ktorá zabráni poškodeniu hydroizolácie, čo by malo za následok poškodenie a zatečenie stavby.

Začali aj práce na zatepľovaní objektu

Od polovice augusta sme nasadili aj pracovníkov na zatepľovanie objektu kontaktným zatepľovacím systémom. Tento systém je v hrúbke 120 mm s finálnou vrstvou silikátovej omietky. V mieste požiarnych pásov použijeme minerálnu vlnu, ktorá spĺňa požiadavky z hľadiska požiarnej odolnosti.

 

Zateplenie stavby začíname zo strany susedného objektu. Keďže z tejto strany nie je možné postaviť lešenie, pretože susedná budova je moc blízko, museli sme pristúpiť k špeciálnemu riešeniu.

Aby sme nezaťažovali strechu susedného objektu, celé lešenie na tejto štítovej stene sme osadili na konzoly ukotvené do železobetónovej steny. Na dĺžku cca 18 m sme použili 8 ks kotiev, na ktoré bude možné položiť lešenie potrebné pre prechod zatepľovačov.

Dúfame, že stavebné práce budú aj naďalej postupovať v rovnakom tempe ako doteraz a nevyskytne sa žiadny problém, ktorý by ich zdržal alebo pozastavil.

 

I keď v stavebníctve treba počítať aj s takýmito nečakanými situáciami, ktorým sa nedá na 100% vyhnúť. Dôkladná príprava a koodrinácia prác ich však nedokáže eliminovať na minimum.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Ako sa blíži deň dokončenia, teší nás pozorovať prerod objektu, ktorý sa čoraz viac podobá plánovaným vizualizáciám. V najbližšom článku sa budeme viac venovať zatepleniu tohto polyfunkčného objektu a prinesieme vám aj fotky z tohto procesu. Ak nechce o tento článok prísť, prihláste sa na odber noviniek.

Na projekte Panónka v týchto dňoch dokončujeme hrubú stavbu celého objektu a to znamená, že budova tak nadobudne svoje konečné tvary a objemy. Jedná sa o polyfunkčné centrum v mestskej časti Petržalka v Bratislave, ktorého výstavbu sme začali v lete minulého roka.

Celý projekt realizujeme ako generálny dodávateľ celej stavby, takže po ukončení hrubej stavby začneme práce potrebné na dokončenie a odovzdanie stavby. Objekt sa bude postupne zatepľovať a jednotlivé bytového jednotky vyhotovovať do štandardu alebo prispôsobovať špecifickým požiadavkám majiteľov bytov. V tomto článku sa však pozrieme na doposiaľ vykonané stavebné práce na hrubej stavbe.

Murovanie stien

Už počas výstavby monolitickej železobetónovej konštrukcie, z ktorej pozostáva hrubá stavba, sme začali s murovaním stien. Tie postupne s vyššími podlažiami zčasti nahrádzajú priečny nosný systém železobetónových stien. Murované vnútorné priečky zároveň dotvoria konečný priestor jednotlivých bytových jednotiek. Tých bude dokopy 83. Nám už zostáva len vymurovať posledné podlažie a hrubé rysy budú dokončené.

Doposiaľ mohli budúci obyvatelia upravovať dispozíciu bytu

Do času než sa vymurovali steny, si mohli klienti narábať s dispozíciou svojich nových príbytkov a prispôsobiť si jednotlivé miestnosti tak ako to stavba dovoľovala. Niektorí sa rozhodli posunúť deliace steny, ďalší si poupravili dispozíciu zariaďovacích predmetov v kúpeľni a kuchyni. Týmto zmenám sa museli prispôsobiť aj pripojovacie body vody, kanálu a posunúť vypínače aj zásuvky, aby bol zabezpečený čo najvyšší komfort pri užívaní.

Zároveň mali klienti, v rámci štandardu, možnosť si vybrať farbu obkladov a podláh, aj prevedenie interiérových dverí, ktoré sa budú zabudovávať ako jedny z posledných úloh pred odovzdaním stavby.

Stavbu chceme odovzdať do konca roka

Stavebné práce na stavbe neutíchajú a postupne sa do procesu zapájajú všetky profesie. Hotové sú už aj hrubé rozvody vody, kanálu, elektriky.

 

Ak chceme stavbu do konca roka odovzdať, musíme sa poponáhľať a všetko dobre doladiť do najmenšieho detailu.

 

Zdravotechnici, kúrenári a elektrikári majú pripravené už 3 nadzemné podlažia a postupne napredujú smerom vyššie, tak ako im to stavebná pripravenosť priestorov dovoľuje. To znamená, že sú natiahnuté rozvodné potrubia od jednotlivých šácht prechádzajúcimi cez celé podlažia až po miesta umiestnenie sanity.

Po zrealizovaní obkladov, dlažieb a malieb príde na rad kompletáž. To znamená osadenie sanity ako umývadla, vane, batérie, vykurovacie telesá, vypínače a zásuvky.

Okná montujeme postupne od druhého až tretieho nadzemného podlažia. Tie dopĺňajú a uzatvárajú podlažia ako celok, ktoré následne môžeme skompletizovať. Skúsení montážnici osadzájú okná od menších (v izbách) po veľké, niekedy až trojmetrové zasklené steny (v obývacích miestnostiach). Pri veľkoformátových sklách musia byť zvlášť opatrní, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo rozbitiu. Výroba jedného takého okna trvá aj niekoľko týždňov od zamerania, takže v prípade poškodenia, nie je jednoduché okno vymeniť.

Na budove sú použité okná v troch rôznych vyhotoveniach. Rozdiel medzi nimi je v použití zvukovoizolačného skla. Toto sklo je navrhnuté v troch úrovniach, od 37 dB až do 42 dB, podľa akustickej štúdie, ktorá bola na objekt vyhotovená. Na okná sa aplikujú aj vetracie štrbiny, ktoré umožnia vetranie miestnosti bez toho, aby sa muselo otvoriť samotné okno.

Na spodných podlažiach okrem iného pokračujú aj omietacie práce, vyhotovované omietacím strojom. V celom objekte bude vápennocementová omietka v hrúbke 1,5 cm, na ktorú sa následne aplikuje finálna vrstva maľby v bielej farbe. Profesie pokračujú smerom nahor až po posledné ôsme, ustúpené, podlažie.

Stavebné práce na terasách

V najbližších dňoch pripravujeme stavebné práce na položenie spádových polystyrénov na terasy a strechy objektu. Potom bude nasledovať položenie hydroizolácie.

Špecialitou bude vyhotovenie kvetináčov z murovaných betónových tvárnic na terase posledného podlažia, v ktorých bude vegetácia. V tejto časti musí byť použitá koreňovzdorná a drenážna fólia, ktorá zabráni poškodeniu hydroizolácie, čo by malo za následok poškodenie a zatečenie stavby.

Začali aj práce na zatepľovaní objektu

Od polovice augusta sme nasadili aj pracovníkov na zatepľovanie objektu kontaktným zatepľovacím systémom. Tento systém je v hrúbke 120 mm s finálnou vrstvou silikátovej omietky. V mieste požiarnych pásov použijeme minerálnu vlnu, ktorá spĺňa požiadavky z hľadiska požiarnej odolnosti.

 

Zateplenie stavby začíname zo strany susedného objektu. Keďže z tejto strany nie je možné postaviť lešenie, pretože susedná budova je moc blízko, museli sme pristúpiť k špeciálnemu riešeniu.

Aby sme nezaťažovali strechu susedného objektu, celé lešenie na tejto štítovej stene sme osadili na konzoly ukotvené do železobetónovej steny. Na dĺžku cca 18 m sme použili 8 ks kotiev, na ktoré bude možné položiť lešenie potrebné pre prechod zatepľovačov.

Dúfame, že stavebné práce budú aj naďalej postupovať v rovnakom tempe ako doteraz a nevyskytne sa žiadny problém, ktorý by ich zdržal alebo pozastavil.

 

I keď v stavebníctve treba počítať aj s takýmito nečakanými situáciami, ktorým sa nedá na 100% vyhnúť. Dôkladná príprava a koodrinácia prác ich však nedokáže eliminovať na minimum.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Ako sa blíži deň dokončenia, teší nás pozorovať prerod objektu, ktorý sa čoraz viac podobá plánovaným vizualizáciám. V najbližšom článku sa budeme viac venovať zatepleniu tohto polyfunkčného objektu a prinesieme vám aj fotky z tohto procesu. Ak nechce o tento článok prísť, prihláste sa na odber noviniek.

Nechajte všetko na nás.

Zabezpečíme generálnu dodávku stavby aj pre váš projekt.

ZOBRAZIŤ VIAC

Nechajte všetko na nás.

Zabezpečíme generálnu dodávku stavby aj pre váš projekt.

ZOBRAZIŤ VIAC