Prednedávnom sme vám predstavili projekt výstavby nového polyfunkčného domu na Zochovej ulici. V druhej časti sme sa detailne pozreli na to ako prebiehali búracie a sanačné práce. Dnes si priblížime túto historickú budovu očami statika a zistíme prečo nastal jej rozpad.

Komplex Zochova X, ktorý vyrastie v historickom centre Bratislavy, v sebe zahŕňa rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky s novou nadstavbou a prístavbou. Rekonštrukcia tohto objektu je veľmi náročná z dôvodu stiesnených podmienok na stavenisku, ale aj samotných búracích prác a sanácií na pamiatke.

Na projekt aj realizáciu rekonštrukcie a hrubej stavby, dohliada pán Ing. Ivan Holub. Tento vážený statik a projektant pôsobí v stavebnej brandži už od 95. roku a počas tohto obdobia narazil na rôzne objekty, historické budovy či národné kultúrne pamiatky. Podľa jeho slov je budova v dezolátnom stave a s podobným prípadom sa ešte nestretol.

 

Objekt Zochova č. 14 je ako jediná stavba v historickom centre Bratislavy z konca 19. storočia, na ktorej bola pri murovaní konštrukcií použitá hlinená malta.

Statické zabezpečenie uličnej fasády
Zadný pohľad pred rekonštrukciou

Hlinená malta

Hlinená malta je lacnejší variant a náhrada vtedy používanej malty z vápna. Nikto však nevie, prečo bola použitá práve na tejto stavbe. Ide o materiál, ktorý nemá vôbec také dobré vlastnosti ako vápno a v tom období bol jeho výskyt ojedinelý.

Hlinená malta sa znova používala pri výstavbe budov až po 1. svetovej vojne v 20. storočí, kedy bola krajina a celkovo celý priemysel zdevastovaný. Išlo o rýchle a lacné riešenie ako dať krajinu aspoň ako tak dokopy. Až v 30. rokov sa podarilo z časti obnoviť zničený priemysel. Nastala progresivita v stavebníctve a tým mohli začať vznikať nové cementárne, z ktorých sa dovážalo vápno a cement na rekonštrukciu a výstavbu budov.

Dôvod poruchy – gravitačná samodeštrukcia (sila dažďa a vetra)

Použitie hlinenej malty ako spojovací prostriedok pri murovaní zapríčinilo havarijné poruchy celej stavby. Stav, ktorý spôsobil vážne poruchy v stabilite celej budovy môžeme pomenovať ako „gravitačná samodeštrukcia“. Ide o jav, kedy budova stráca svoju stabilitu a funkčnosť bez akejkoľvek príčiny vonkajšieho vplyvu.

Samodeštrukcia vznikla potom ako nastala zmena vlhkosti v konštrukcii, ktorá bola zapríčinená dažďom. Súbežný účinok vetra a dažďa, tzv. hnaný dážď, prenikol do škár medzi murivo, ktorý zmenil konzistenciu hlinenej malty na blato. Zvýšený obsah vody v malte spôsobil, že pôvodné pálené tehly, ktoré sú veľmi nasiakavé, prijali vodu z malty a tým sa narušila celá pevnosť konštrukcie.

Iba dva týždne po silnom daždi stačili nato, aby vznikol kolaps. „Konkrétne v tomto prípade, kolaps nastal dva krát“, zhrnul Ing. Ivan Holub. Budova týmto definitívne stratila svoju pevnosť v murovaných konštrukciách. Zlé hospodárenie a zanedbaná údržba dopomohli k tomu, že objekt je potrebné vo veľkej miere zrekonštruovať a pristúpiť aj ku veľkému množstvu búracích prác.

Zaistenie staveniska pred zosuvom

Pred začatím samotných stavebných prác na objekte sme museli zabezpečiť celé stavenisko voči zosuvu. Zaistili sme stabilizáciu uličnej steny, podstojkovanie a podchytenie všetkých stropných konštrukcií, klenbových stropov a prechody medzi podlažiami. Riziko zrútenia stavby bolo vysoké a nič sme nemohli nechať na náhodu, kedže sa po stavbe pohybovali pracovníci.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Pravý dôvod zabudovania hlinenej malty v tomto objekte, či už do základov, zvislých murovaných konštrukcií alebo vodorovných a klembičkových stropov,  sa už nedozvieme. Jedno je však isté, rekonštrukciou tejto národnej kultúrnej pamiatky sa nám podarí zachovať aspoň niečo z pôvodnej historickej architektúry. Rekonštrukcia nie je jednoduchá, postupovať musíme pri každom zásahu do budovy vždy opatrne. Náš skúsený tím zamestnancov je pripravený pohotovo riešiť každý problém a nájsť práve také riešenie, ktoré je najvhodnejšie pre danú situáciu.

Pozrite sa s nami aj na ďalší vývoj stavby a pripravované projekty. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách z nášho blogu, nechajte nám svoj mail.

Pánovi Ing. Ivanovi Holubovi ďakujeme za podrobné informácie o stavbe aj za čas, ktorý nám venoval.

Prednedávnom sme vám predstavili projekt výstavby nového polyfunkčného domu na Zochovej ulici. V druhej časti sme sa detailne pozreli na to ako prebiehali búracie a sanačné práce. Dnes si priblížime túto historickú budovu očami statika a zistíme prečo nastal jej rozpad.

Komplex Zochova X, ktorý vyrastie v historickom centre Bratislavy, v sebe zahŕňa rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky s novou nadstavbou a prístavbou. Rekonštrukcia tohto objektu je veľmi náročná z dôvodu stiesnených podmienok na stavenisku, ale aj samotných búracích prác a sanácií na pamiatke.

Na projekt aj realizáciu rekonštrukcie a hrubej stavby, dohliada pán Ing. Ivan Holub. Tento vážený statik a projektant pôsobí v stavebnej brandži už od 95. roku a počas tohto obdobia narazil na rôzne objekty, historické budovy či národné kultúrne pamiatky. Podľa jeho slov je budova v dezolátnom stave a s podobným prípadom sa ešte nestretol.

 

Objekt Zochova č. 14 je ako jediná stavba v historickom centre Bratislavy z konca 19. storočia, na ktorej bola pri murovaní konštrukcií použitá hlinená malta.

Hlinená malta

Hlinená malta je lacnejší variant a náhrada vtedy používanej malty z vápna. Nikto však nevie, prečo bola použitá práve na tejto stavbe. Ide o materiál, ktorý nemá vôbec také dobré vlastnosti ako vápno a v tom období bol jeho výskyt ojedinelý.

Hlinená malta sa znova používala pri výstavbe budov až po 1. svetovej vojne v 20. storočí, kedy bola krajina a celkovo celý priemysel zdevastovaný. Išlo o rýchle a lacné riešenie ako dať krajinu aspoň ako tak dokopy. Až v 30. rokov sa podarilo z časti obnoviť zničený priemysel. Nastala progresivita v stavebníctve a tým mohli začať vznikať nové cementárne, z ktorých sa dovážalo vápno a cement na rekonštrukciu a výstavbu budov.

Dôvod poruchy – gravitačná samodeštrukcia (sila dažďa a vetra)

Použitie hlinenej malty ako spojovací prostriedok pri murovaní zapríčinilo havarijné poruchy celej stavby. Stav, ktorý spôsobil vážne poruchy v stabilite celej budovy môžeme pomenovať ako „gravitačná samodeštrukcia“. Ide o jav, kedy budova stráca svoju stabilitu a funkčnosť bez akejkoľvek príčiny vonkajšieho vplyvu.

Samodeštrukcia vznikla potom ako nastala zmena vlhkosti v konštrukcii, ktorá bola zapríčinená dažďom. Súbežný účinok vetra a dažďa, tzv. hnaný dážď, prenikol do škár medzi murivo, ktorý zmenil konzistenciu hlinenej malty na blato. Zvýšený obsah vody v malte spôsobil, že pôvodné pálené tehly, ktoré sú veľmi nasiakavé, prijali vodu z malty a tým sa narušila celá pevnosť konštrukcie.

Iba dva týždne po silnom daždi stačili nato, aby vznikol kolaps. „Konkrétne v tomto prípade, kolaps nastal dva krát“, zhrnul Ing. Ivan Holub. Budova týmto definitívne stratila svoju pevnosť v murovaných konštrukciách. Zlé hospodárenie a zanedbaná údržba dopomohli k tomu, že objekt je potrebné vo veľkej miere zrekonštruovať a pristúpiť aj ku veľkému množstvu búracích prác.

Zaistenie staveniska pred zosuvom

Pred začatím samotných stavebných prác na objekte sme museli zabezpečiť celé stavenisko voči zosuvu. Zaistili sme stabilizáciu uličnej steny, podstojkovanie a podchytenie všetkých stropných konštrukcií, klenbových stropov a prechody medzi podlažiami. Riziko zrútenia stavby bolo vysoké a nič sme nemohli nechať na náhodu, kedže sa po stavbe pohybovali pracovníci.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Pravý dôvod zabudovania hlinenej malty v tomto objekte, či už do základov, zvislých murovaných konštrukcií alebo vodorovných a klembičkových stropov,  sa už nedozvieme. Jedno je však isté, rekonštrukciou tejto národnej kultúrnej pamiatky sa nám podarí zachovať aspoň niečo z pôvodnej historickej architektúry. Rekonštrukcia nie je jednoduchá, postupovať musíme pri každom zásahu do budovy vždy opatrne. Náš skúsený tím zamestnancov je pripravený pohotovo riešiť každý problém a nájsť práve také riešenie, ktoré je najvhodnejšie pre danú situáciu.

Pozrite sa s nami aj na ďalší vývoj stavby a pripravované projekty. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách z nášho blogu, nechajte nám svoj mail.

Pánovi Ing. Ivanovi Holubovi ďakujeme za podrobné informácie o stavbe aj za čas, ktorý nám venoval.

Popri hrubej stavbe zabezpečíme aj realizáciu ostatných častí vášho projektu.

Na mieru podľa vašich potrieb a požiadaviek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Kompletná ponuka služieb

Popri hrubej stavbe zabezpečíme aj realizáciu ostatných častí vášho projektu.

Na mieru podľa vašich potrieb a požiadaviek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Kompletná ponuka služieb