Je to už niekoľko mesiacov odkedy sme začali výstavbu jedného bloku projektu Nuppu od spoločnosti YIT Slovakia. Ide o objekt Lilja, na ktorom sme zhotoviteľom celej hrubej stavby. V polovici júna sme ukončili všetky stavebné práce a odovzdali tento objekt investorovi, aby mohli nasledovať ďalšie práce na dokončenie.

Celá výstavba hrubej stavby prebiehala bez väčších komplikácií a ukončili sme ju podľa plánovaných termínov. To všetko vďaka skvelému tímu pracovníkov, dobrému plánovaniu jednotlivých prác a výkonným strojom.

 

Za 8 mesiacov sme vybudovali 9 podlažný objekt s vyhotoveným nosným systémom a základnými kontúrami budovy s celkovou úžitkovou plochou 13 270,30 m2.

Plynulý priebeh stavebných prác zabezpečili aj dva výškové žeriavy. Tie slúžili na dopravu a presun materiálu a pri betonáži pomocou bádie zvislých konštrukcií ako steny a stĺpy. Na betonáž vodorovných častí boli nasadené mobilné čerpadlá s autodomiešavačmi, ktoré dovážali čerstvý betón z najbližšej betonárne.

Stavebné práce prebiehali s 60-členným tímom

V priemere na stavenisku pracoval až 60-členný tím ľudí, vrátane našich technikov, prípravárov a hlavného stavbyvedúceho. Celý tím bol zložený zo skúsených stavbárov, ktorí sa podieľali už na nejednej výstavbe, a rozdelený do niekoľkých pracovných skupín:

  • tesárov, ktorí montujú, demontujú a pripravujú debnenie,
  • železiarov, ktorí viažu a spájajú výstuž do predpísaného stavu,
  • betonárov, ktorí priamo zabudovávajú čerstvý betón do predpripraveného debnenia.

Následnosť týchto profesií je vždy rovnaká a je jedno či ide o rodinný dom alebo niekoľko podlažný objekt.

 

Základom je správne nastavený systém, aby samotná realizácia prebiehala kontinuálne bez väčších prestojov, s čo najlepším využitím a nasadením pracovných síl.

 

Samozrejmosťou na stavbe sú aj pomocníci, ktorým zadeľujú úlohy majstri, prípadne stavbyvedúci ako zabezpečenie BOZP, čistenie objektu a iné pomocné práce pri zhotovovaní.

9 podlaží, 106 nových bytov

Objekt SO 208, ktorý nesie marketingový názov Lilja, pozostáva z jedného podzemného podlažia a 8 nadzemných podlaží. Dokopy bude vytvorených 106 nových bytových jednotiek. Celý nosný systém je tvorený monolitickými železobetónovými konštrukciami, doplnený murovanými stenami. Bližšie informácie o zvolenom konštrukčnom systéme nájdete v článku o predstavení Nuppu.

Špecifickou črtou sú oblé steny aj v-čkový železobetónový stĺp

Samotný objekt je špecifický niektorými črtami. Jednou z nich sú oblé steny pozdĺž stavby. Pri realizácií týchto stien postupujeme rovnako ako pri iných zvislých konštrukciách. Jediný rozdiel je však v použitom systémovom debnení.

Klasické stenové debnenie pozostáva z veľkoplošných pevných a rovných platní, ktoré vytvárajú plochu steny. Pri oblých stenách musí byť použité debnenie s menšou plochou, ktoré sa po častiach spája a vytvára oblúk. Takýmto spôsobom zabezpečíme plynulú plochu prechodu medzi jednotlivými stenami. Aj viazanie železa v takýchto stenách je o niečo zložitejšie. Železo musí byť ohnuté presne do polomeru oblúka, aký vytvára stena. Tým pádom je dodržané aj rovnomerné krytie výstuže po oboch stranách.

Ďalším výrazným prvkom stavby je veľký v-čkový železobetónový stĺp, ktorý prechádza až cez dve nadzemné podlažia a podchytáva akoby vykonzolovanú časť budovy. V tejto časti bolo vyhotovenie debnenia zložitejšie, ale presne podľa vyskladaných plôch z kladačského plánu a postupním betonovaním stĺpa sa dosiahol potrebný efekt.

Také množstvo betónu a výstuže si vyžaduje skvelé plánovanie stavebných prác, tie pribrzdila tuhá zima

Zaujímavé sú aj celkové bilancie zabudovaného betónu a použitej oceliarskej výstuže. Spotreba na objekte (zvislé aj vodorovné prvky) presahuje viac ako:

7.650 m3

čerstvého betónu

900 t

výstuže

Pri takomto obrovskom množstve použitého materiálu musí byť presne naplánovaný každý krok dopredu, aby sa vyhlo neočakávaným zdržaniam a tým navýšeniu nákladov na výstavbu. Tú pribrzdila len tuhšia zima, ktorá potrápila nejednu stavbu a skomplikovala realizáciu prác.

Počas zimného obdobia a nízkych teplôt sme pristúpili k preventívnym zimným opatreniam ako vykurovanie priestorov a zakrývanie konštrukcií. To sa samozrejme odzrkadlilo aj v časovom pláne. Avšak pri výstavbe v tomto období musíme, ako správny zhotoviteľ, urobiť všetko preto, aby nedošlo k znehodnoteniu doteraz vykonaných prác. Ale aj to, aby sme nevykonávali ďalšie práce na úkor kvality, iba za cieľom dodržať harmonogram.

Postup vyhotovenia nosnej železobetónovej steny

1. Najprv sme vyviazali výstuž do požadovaného tvaru

– výstuž musí byť rozmiestnená presne podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil statik

2. Výstuž a jej vyviazanie prebral technický dozor a skontroloval kvalitu

– prihliada sa na správne rozostupy jednotlivých prútov, priemer samonej výstuže, previazanie prvkov, krytie a ďalšie parametre dôležité pre stabilitu nosnej časti

3. Následne tesári osadili stenové debnenie ako prípravu na betonáž

– jednotlivé dielce sú veľké a ťažké, preto sa pri manipulácii používa vežový žeriav, ktorý ich premiestni na požadované miesto, kde ich pracovníci ukotvia

4. Potom sme začali samotnú betonáž nosných stien

– čerstvý betón sa dopraví pomocou autodomiešavačov k mobilnému čerpadlu, ktoré ho vytlačí priamo do debnenia a ukladá sa po vrstvách zväčša 1m na výšku

5. Pred uložením ďalšej vrstvy sa betón zhutnil ponorným vibrátorom

– tak dôjde k vyplneniu všetkých častí, aj pri úzkych stenách, ďalšia vrstva betónu musí byť zabudovaná predtým než zatvrdne predchádzajúca, iba tak stena vytvorí jeden kompaktný celok

6. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu sme konštrukciu oddebnili

– výsledkom je železobetónová nosná stena, na ktorú sa umiestni stropné debnenie ako príprava pre vyhotovenie železobetónovej dosky

Budeme realizovať aj zateplenie objektu

Kebyže zima tento rok nedosahovala také nízke teploty, výstavba hrubej stavby by prebehla oveľa rýchlejšie. Tú sme síce odovzdali 12.06.2017, avšak naše práce na projekte Nuppu ešte neskončili. Investor projektu si nás vybral aj ako zhotoviteľa kontaktného zatepľovacieho systému na fasáde objektu. Pre YIT Slovakia sme už v minulosti realizovali niekoľko fasád. Opäť sa potvrdilo, že nielen cena, ale kvalita je hlavným ukazovateľom pri výbere zhotoviteľa. Teší nás klientova prejavená spokojnosť s našou prácou, ktorej najlepším dôkazom je to, že sa na nás opäť s dôverou obrátil.

 

Pretože budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi, je to na čom si naša stavebná firma už od svojich začiatkov zakladá.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Partiu tesárov, železiarov a betonárov momentálne na stavbe vystriedali pracovné čaty lešenárov a zatepľovačov. Realizáciu zateplenia a úpravy fasády sme zverili do rúk našim overeným subdodávateľom, s ktorými sme spolupracovali aj na mnohých iných stavbách. Či už to boli novostavby alebo rekonštrukcie.

Po dokončení prác na zateplení vám plánujeme priniesť článok o ich priebehu. Dozviete sa v ňom viac aj o zvolenom zatepľovacom systéme, či o farebnom prevedení povrchovej úpravy fasády. Ak nechcete tento článok premeškať, nechajte nám svoj mail nižšie a prihláste sa do odberu noviniek.

Je to už niekoľko mesiacov odkedy sme začali výstavbu jedného bloku projektu Nuppu od spoločnosti YIT Slovakia. Ide o objekt Lilja, na ktorom sme zhotoviteľom celej hrubej stavby. V polovici júna sme ukončili všetky stavebné práce a odovzdali tento objekt investorovi, aby mohli nasledovať ďalšie práce na dokončenie.

Celá výstavba hrubej stavby prebiehala bez väčších komplikácií a ukončili sme ju podľa plánovaných termínov. To všetko vďaka skvelému tímu pracovníkov, dobrému plánovaniu jednotlivých prác a výkonným strojom.

 

Za 8 mesiacov sme vybudovali 9 podlažný objekt s vyhotoveným nosným systémom a základnými kontúrami budovy s celkovou úžitkovou plochou 13 270,30 m2.

Plynulý priebeh stavebných prác zabezpečili aj dva výškové žeriavy. Tie slúžili na dopravu a presun materiálu a pri betonáži pomocou bádie zvislých konštrukcií ako steny a stĺpy. Na betonáž vodorovných častí boli nasadené mobilné čerpadlá s autodomiešavačmi, ktoré dovážali čerstvý betón z najbližšej betonárne.

Stavebné práce prebiehali s 60-členným tímom

V priemere na stavenisku pracoval až 60-členný tím ľudí, vrátane našich technikov, prípravárov a hlavného stavbyvedúceho. Celý tím bol zložený zo skúsených stavbárov, ktorí sa podieľali už na nejednej výstavbe, a rozdelený do niekoľkých pracovných skupín:

  • tesárov, ktorí montujú, demontujú a pripravujú debnenie,
  • železiarov, ktorí viažu a spájajú výstuž do predpísaného stavu,
  • betonárov, ktorí priamo zabudovávajú čerstvý betón do predpripraveného debnenia.

Následnosť týchto profesií je vždy rovnaká a je jedno či ide o rodinný dom alebo niekoľko podlažný objekt.

 

Základom je správne nastavený systém, aby samotná realizácia prebiehala kontinuálne bez väčších prestojov, s čo najlepším využitím a nasadením pracovných síl.

 

Samozrejmosťou na stavbe sú aj pomocníci, ktorým zadeľujú úlohy majstri, prípadne stavbyvedúci ako zabezpečenie BOZP, čistenie objektu a iné pomocné práce pri zhotovovaní.

9 podlaží, 106 nových bytov

Objekt SO 208, ktorý nesie marketingový názov Lilja, pozostáva z jedného podzemného podlažia a 8 nadzemných podlaží. Dokopy bude vytvorených 106 nových bytových jednotiek. Celý nosný systém je tvorený monolitickými železobetónovými konštrukciami, doplnený murovanými stenami. Bližšie informácie o zvolenom konštrukčnom systéme nájdete v článku o predstavení Nuppu.

Špecifickou črtou sú oblé steny aj v-čkový železobetónový stĺp

Samotný objekt je špecifický niektorými črtami. Jednou z nich sú oblé steny pozdĺž stavby. Pri realizácií týchto stien postupujeme rovnako ako pri iných zvislých konštrukciách. Jediný rozdiel je však v použitom systémovom debnení.

Klasické stenové debnenie pozostáva z veľkoplošných pevných a rovných platní, ktoré vytvárajú plochu steny. Pri oblých stenách musí byť použité debnenie s menšou plochou, ktoré sa po častiach spája a vytvára oblúk. Takýmto spôsobom zabezpečíme plynulú plochu prechodu medzi jednotlivými stenami. Aj viazanie železa v takýchto stenách je o niečo zložitejšie. Železo musí byť ohnuté presne do polomeru oblúka, aký vytvára stena. Tým pádom je dodržané aj rovnomerné krytie výstuže po oboch stranách.

Ďalším výrazným prvkom stavby je veľký v-čkový železobetónový stĺp, ktorý prechádza až cez dve nadzemné podlažia a podchytáva akoby vykonzolovanú časť budovy. V tejto časti bolo vyhotovenie debnenia zložitejšie, ale presne podľa vyskladaných plôch z kladačského plánu a postupním betonovaním stĺpa sa dosiahol potrebný efekt.

Také množstvo betónu a výstuže si vyžaduje skvelé plánovanie stavebných prác, tie pribrzdila tuhá zima

Zaujímavé sú aj celkové bilancie zabudovaného betónu a použitej oceliarskej výstuže. Spotreba na objekte (zvislé aj vodorovné prvky) presahuje viac ako:

7.650 m3

čerstvého betónu

900 t

výstuže

Pri takomto obrovskom množstve použitého materiálu musí byť presne naplánovaný každý krok dopredu, aby sa vyhlo neočakávaným zdržaniam a tým navýšeniu nákladov na výstavbu. Tú pribrzdila len tuhšia zima, ktorá potrápila nejednu stavbu a skomplikovala realizáciu prác.

Počas zimného obdobia a nízkych teplôt sme pristúpili k preventívnym zimným opatreniam ako vykurovanie priestorov a zakrývanie konštrukcií. To sa samozrejme odzrkadlilo aj v časovom pláne. Avšak pri výstavbe v tomto období musíme, ako správny zhotoviteľ, urobiť všetko preto, aby nedošlo k znehodnoteniu doteraz vykonaných prác. Ale aj to, aby sme nevykonávali ďalšie práce na úkor kvality, iba za cieľom dodržať harmonogram.

Postup vyhotovenia nosnej železobetónovej steny

1. Najprv sme vyviazali výstuž do požadovaného tvaru

– výstuž musí byť rozmiestnená presne podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil statik

2. Výstuž a jej vyviazanie prebral technický dozor a skontroloval kvalitu

– prihliada sa na správne rozostupy jednotlivých prútov, priemer samonej výstuže, previazanie prvkov, krytie a ďalšie parametre dôležité pre stabilitu nosnej časti

3. Následne tesári osadili stenové debnenie ako prípravu na betonáž

– jednotlivé dielce sú veľké a ťažké, preto sa pri manipulácii používa vežový žeriav, ktorý ich premiestni na požadované miesto, kde ich pracovníci ukotvia

4. Potom sme začali samotnú betonáž nosných stien

– čerstvý betón sa dopraví pomocou autodomiešavačov k mobilnému čerpadlu, ktoré ho vytlačí priamo do debnenia a ukladá sa po vrstvách zväčša 1m na výšku

5. Pred uložením ďalšej vrstvy sa betón zhutnil ponorným vibrátorom

– tak dôjde k vyplneniu všetkých častí, aj pri úzkych stenách, ďalšia vrstva betónu musí byť zabudovaná predtým než zatvrdne predchádzajúca, iba tak stena vytvorí jeden kompaktný celok

6. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu sme konštrukciu oddebnili

– výsledkom je železobetónová nosná stena, na ktorú sa umiestni stropné debnenie ako príprava pre vyhotovenie železobetónovej dosky

Budeme realizovať aj zateplenie objektu

Kebyže zima tento rok nedosahovala také nízke teploty, výstavba hrubej stavby by prebehla oveľa rýchlejšie. Tú sme síce odovzdali 12.06.2017, avšak naše práce na projekte Nuppu ešte neskončili. Investor projektu si nás vybral aj ako zhotoviteľa kontaktného zatepľovacieho systému na fasáde objektu. Pre YIT Slovakia sme už v minulosti realizovali niekoľko fasád. Opäť sa potvrdilo, že nielen cena, ale kvalita je hlavným ukazovateľom pri výbere zhotoviteľa. Teší nás klientova prejavená spokojnosť s našou prácou, ktorej najlepším dôkazom je to, že sa na nás opäť s dôverou obrátil.

 

Pretože budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi, je to na čom si naša stavebná firma už od svojich začiatkov zakladá.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Partiu tesárov, železiarov a betonárov momentálne na stavbe vystriedali pracovné čaty lešenárov a zatepľovačov. Realizáciu zateplenia a úpravy fasády sme zverili do rúk našim overeným subdodávateľom, s ktorými sme spolupracovali aj na mnohých iných stavbách. Či už to boli novostavby alebo rekonštrukcie.

Po dokončení prác na zateplení vám plánujeme priniesť článok o ich priebehu. Dozviete sa v ňom viac aj o zvolenom zatepľovacom systéme, či o farebnom prevedení povrchovej úpravy fasády. Ak nechcete tento článok premeškať, nechajte nám svoj mail nižšie a prihláste sa do odberu noviniek.

Zabezpečíme výstavbu hrubej stavby aj vášho projektu.

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu v rámci, ktorej si prejdeme bližšie detaily a budeteme vám vedieť pripraviť cenovú ponuku.

ZOBRAZIŤ KONTAKT

Zabezpečíme výstavbu hrubej stavby aj vášho projektu.

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu v rámci, ktorej si prejdeme bližšie detaily a budeteme vám vedieť pripraviť cenovú ponuku.

ZOBRAZIŤ KONTAKT