Bratislavská Koliba zažíva momentálne rušné obdobie. Ide o vyhľadávanú a lukratívnu časť hlavného mesta, vďaka čomu tu vyrastá jeden developerský projekt za druhým. O výstavbu jedného z nich sa postará aj naša stavebná spoločnosť.

Na Franského ulici vyrastie novostavba radových viladomov Roličky. Táto novostavba nesie názov podľa pôvodného pomenovania územia bývalých vinohradov. Za realizáciou projektu je slovenská spoločnosť MIVO Real, s.r.o. v spolupráci s architektonickou kanceláriou Cakov & Partners, s.r.o..

Veľkometrážne byty s terasou, podzemnou garážou a vlastným detským ihriskom

Zaujímavé prostredie si vyžaduje aj kvalitný návrh, ktorý sa jednoznačne projektantom podaril. Projekt obsahuje deväť viladomov s troma bytovými jednotkami, čo dokopy vytvára 27 veľkometrážnych bytov. V uzavretom areály celého komplexu sa uvažuje aj s vlastným detským ihriskom. Každý dom má podzemné podlažie, ktoré bude slúžiť ako garáže a 3 nadzemné podlažia. Jedno celé podlažie bude tvoriť jeden samostatný byt. Súčasťou každej bytovej jednotky je aj veľkorysá terasa. Samostatnosť a pocit súkromia dopĺňa aj výťah umiestnený pri schodisku.

 

Môžeme skonštatovať, že celý projekt je navrhovaný vo vyššom štandarde, čo sa odráža aj vo výbere použitých materiálov.

Zrealizujeme hrubú stavbu celého projektu

Našou úlohou, na tomto projekte, je realizácia hrubej stavby celého projektu. To znamená všetko od vybudovania základových konštrukcií až po zastrešenie.

Podložie riešeného územia je tvorené prevažne skalnými horninami, preto je zaradené do 4. triedy ťažiteľnosti a rozpojiteľnosti. Zemné práce naša spoločnosť realizovala od úrovne predpripravenej stavebnej jamy, ktorú sme si museli dočistiť približne do hĺbky ďalších 40-50 cm a vyhĺbiť ryhy pre základové pásy a pätky. Ťažba zeminy bola veľmi náročná a pri dokopávkach sme museli použiť aj hydraulické kladivo na rozpájanie hornín.

Hrubá stavba objektu je navrhnutá ako železobetónová s murovanými stenami, a deliacimi murovanými priečkami, stropy sú monolitické železobetónové a schodisko tento krát realizujeme ako prefabrikáty, ktoré sa priamo osadia na miesto komunikačného jadra.

Postupná výstavba jednotlivých viladomov

Viladomy budeme realizovať postupne. Všetky stavebné práce budú prebiehať od objektu SO 101 po objekt SO 109 až do úplného vyhotovenia. Začali sme s vyhotovením podkladového betónu a následne vyhotovení hydroizolácie na objektoch SO 101 až SO 104 zo severozápadnej strany. Potom budeme pokračovať ďalej až po objekt SO 109.

V súčasnosti máme na stavenisku jeden vežový žeriav, ktorý je umiestnený priamo v pôdoryse jednej z víl, ktorý prechádza cez stropnú dosku. Pre ďalší vežový žeriav prebiehajú prípravne práce na umiestnenie jeho základu v ďalšom objekte. Aby práce mohli postupovať čo najrýchlejšie, uvažujeme aj nad tretím žeriavom z nášho strojového parku, rýchlostaviteľný žeriav Potain IGO 36.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Stavebné práce na hrubej stavbe sme začali realizovať od konca apríla tohto roku a prebiehať budú až do decembra. Momentálne však prebiehajú rokovania ohľadom vyhotovenia PSV prác. Ide o vyhotovenie všetkých ostatných stavebných prác ako fasáda, výplňové konštrukcie, finálna vrstva podláh a stien, ktorými sa pripravia viladomy „na komplet“ pre konečných užívateľov. O tom ako tieto rokovania dopadli, ale aj to ako pokračuje výstavba sa dozviete už čoskoro. Ak nechcete tento článok zmeškať, prihlláste sa do odberu noviniek.

Objekt:
Viladomy Roličky nad mestom

Miesto výstavby: 
Bratislava – Nové mesto, oblasť Vtáčnik

Dátum začatia realizácie:
apríl 2017

Investor:
Mivo Real s.r.o.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dĺžka výstavby:
približne 9 mesiacov

Bratislavská Koliba zažíva momentálne rušné obdobie. Ide o vyhľadávanú a lukratívnu časť hlavného mesta, vďaka čomu tu vyrastá jeden developerský projekt za druhým. O výstavbu jedného z nich sa postará aj naša stavebná spoločnosť.

Na Franského ulici vyrastie novostavba radových viladomov Roličky. Táto novostavba nesie názov podľa pôvodného pomenovania územia bývalých vinohradov. Za realizáciou projektu je slovenská spoločnosť MIVO Real, s.r.o. v spolupráci s architektonickou kanceláriou Cakov & Partners, s.r.o..

Veľkometrážne byty s terasou, podzemnou garážou a vlastným detským ihriskom

Zaujímavé prostredie si vyžaduje aj kvalitný návrh, ktorý sa jednoznačne projektantom podaril. Projekt obsahuje deväť viladomov s troma bytovými jednotkami, čo dokopy vytvára 27 veľkometrážnych bytov. V uzavretom areály celého komplexu sa uvažuje aj s vlastným detským ihriskom. Každý dom má podzemné podlažie, ktoré bude slúžiť ako garáže a 3 nadzemné podlažia. Jedno celé podlažie bude tvoriť jeden samostatný byt. Súčasťou každej bytovej jednotky je aj veľkorysá terasa. Samostatnosť a pocit súkromia dopĺňa aj výťah umiestnený pri schodisku.

 

Môžeme skonštatovať, že celý projekt je navrhovaný vo vyššom štandarde, čo sa odráža aj vo výbere použitých materiálov.

Zrealizujeme hrubú stavbu celého projektu

Našou úlohou, na tomto projekte, je realizácia hrubej stavby celého projektu. To znamená všetko od vybudovania základových konštrukcií až po zastrešenie.

Podložie riešeného územia je tvorené prevažne skalnými horninami, preto je zaradené do 4. triedy ťažiteľnosti a rozpojiteľnosti. Zemné práce naša spoločnosť realizovala od úrovne predpripravenej stavebnej jamy, ktorú sme si museli dočistiť približne do hĺbky ďalších 40-50 cm a vyhĺbiť ryhy pre základové pásy a pätky. Ťažba zeminy bola veľmi náročná a pri dokopávkach sme museli použiť aj hydraulické kladivo na rozpájanie hornín.

Hrubá stavba objektu je navrhnutá ako železobetónová s murovanými stenami, a deliacimi murovanými priečkami, stropy sú monolitické železobetónové a schodisko tento krát realizujeme ako prefabrikáty, ktoré sa priamo osadia na miesto komunikačného jadra.

Postupná výstavba jednotlivých viladomov

Viladomy budeme realizovať postupne. Všetky stavebné práce budú prebiehať od objektu SO 101 po objekt SO 109 až do úplného vyhotovenia. Začali sme s vyhotovením podkladového betónu a následne vyhotovení hydroizolácie na objektoch SO 101 až SO 104 zo severozápadnej strany. Potom budeme pokračovať ďalej až po objekt SO 109.

V súčasnosti máme na stavenisku jeden vežový žeriav, ktorý je umiestnený priamo v pôdoryse jednej z víl, ktorý prechádza cez stropnú dosku. Pre ďalší vežový žeriav prebiehajú prípravne práce na umiestnenie jeho základu v ďalšom objekte. Aby práce mohli postupovať čo najrýchlejšie, uvažujeme aj nad tretím žeriavom z nášho strojového parku, rýchlostaviteľný žeriav Potain IGO 36.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Stavebné práce na hrubej stavbe sme začali realizovať od konca apríla tohto roku a prebiehať budú až do decembra. Momentálne však prebiehajú rokovania ohľadom vyhotovenia PSV prác. Ide o vyhotovenie všetkých ostatných stavebných prác ako fasáda, výplňové konštrukcie, finálna vrstva podláh a stien, ktorými sa pripravia viladomy „na komplet“ pre konečných užívateľov. O tom ako tieto rokovania dopadli, ale aj to ako pokračuje výstavba sa dozviete už čoskoro. Ak nechcete tento článok zmeškať, prihlláste sa do odberu noviniek.

Objekt:
Viladomy Roličky nad mestom

Miesto výstavby: 
Bratislava – Nové mesto, oblasť Vtáčnik

Dátum začatia realizácie:
apríl 2017

Investor:
Mivo Real s.r.o.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dĺžka výstavby:
približne 9 mesiacov

Zabezpečíme kompletnú realizáciu základov aj vášho rodinného domu.

Účtujeme si iba cenu za objem skutočne vykonanej práce, nie hodinovú sadzbu. Nedochádza tak k „umelému“ naťahovaniu prác. Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

ZOBRAZIŤ KONTAKT

Zabezpečíme kompletnú realizáciu základov aj vášho rodinného domu.

Účtujeme si iba cenu za objem skutočne vykonanej práce, nie hodinovú sadzbu. Nedochádza tak k „umelému“ naťahovaniu prác. Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

ZOBRAZIŤ KONTAKT