Jedným z projektov, na ktorom sme sa začali v tomto roku podieľať, je aj Nuppu. Pre mnohých skôr známy ako Bergamon. Ide o vybudovanie hrubej stavby prvého bytového bloku (SO 208) s komerčným názvom Lilja z 11 plánovaných od developera YIT Slovakia a.s., ktorá má svoje korene vo Fínsku.

Ešte v roku 2015 spoločnosť YIT Slovakia odkúpila tento projekt, vtedy pod názvom Bergamon, od spoločnosti s rovnomenným názvom. Bolo však nevyhnutné tento projekt prispôsobiť súčasným požiadavkám konečných užívateľov a tak prešiel pod taktovkou architektonického ateliéru 3M niekoľkými zmenami. Bez zmeny sa nezaobišiel ani názov, ktorým je po novom Nuppu. To v preklade z fínčiny znamená Púčik.

Komplex bytových domov vyrastie v mestskej časti Ružinov v Bratislave, ktorá je veľmi príťažlivou a vyhľadávanou lokalitou na bývanie. Na ploche viac ako 63 000 m2 sa bude rozprestierať až 11 osempodlažných bytových domov s viac ako 800 bytmi, s hlavnou ideou centrálneho parku a s oddychovými zónami pre obyvateľov.

Realizácia hrubej stavby bytového domu

Bytový dom pozostáva z jedného podzemného a osem nadzemných podlaží. V podzemnom  podlaží spolu s prvým nadzemným sú umiestnené parkovacie stojiská a pivničné kobky. Posledné ôsme nadzemné podlažie je ustúpené od ostatných a vytvára tak terasy pre obyvateľov.

Budova je rozdelená na dva dilatačné celky. Jeden tvorí samotný objekt a jeho suterén. Druhým je časť príjazdovej rampy do suterénu. Suterén objektu je prístupný cez rampu zo železobetónu s protišmykovou povrchovou úpravou. Konštrukcia spodnej stavby je navrhnutá ako plošný základ čiže základová doska, pretože zemina v mieste založenia je dostatočne únosná. Horná hrana základovej dosky bude spádovaná, kvôli odvodneniu suterénnych priestorov do zabudovaných líniových žľabov.

Kvôli rozsiahlosti celej stavby sú v budove naplánované až tri komunikačné jadrá, ktoré majú zároveň stužujúcu funkciu. V spodnej časti sa jedná o monolitické schodišťové konštrukcie, ktoré od úrovne nadzemných podlaží nahrádzajú prefabrikáty uložené na ozub na monolitické železobetónové podesty a medzipodesty. Výťahové šachty sú situované v každom z komunikačných jadier a sú navrhované ako železobetónové konštrukcie, v ktorých budú osadené osobné výťahy.

Nosný systém objektu je železobetónová skeletová konštrukcia, ktorá prechádza od druhého nadzemného podlažia na stenovú konštrukciu. Vodorovné konštrukcie sú tvorené monolitickými bezprievlakovými doskami, ktoré dopĺňajú hlavice v mieste stĺpov a zabezpečujú dosku proti pretlačeniu. Objekt má ploché, jednoplášťové, neodvetrané strešné konštrukcie, ktoré sú v niektorých častiach pochôdzne.

Vlastné vybavenie a strojový park výhodou realizačnej spoločnosti

Architekti sa v tomto prípade vyhrali s pôdorysným usporiadaním bytov. Objekty budú osadené kolmo k diaľnici a ich zalomený tvar zabezpečí, že si susedia nebudú „pozerať do okien“. Zaujímavosťou je oblúkový tvar obvodových stien z prednej časti budovy, ktoré prechádzajú cez celý objekt. Tieto steny budú vybudované zo železobetónu, kde je možné využiť jeho variabilitu.

Najdôležitejším prvkom v tomto prípade bude správne vyhotovené debnenie ako jeden zo základných aspektov pri betonáži. Debnenie slúži ako predpripravená dočasná forma, do ktorého sa následne vyleje betón. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti konštrukcie sa následne debnenie odstráni. Práve vďaka debneniu zabezpečíme požadovaný zaoblený tvar stien.

Výhodou našej spoločnosti pri realizácií monolitických konštrukcií sú vlastné debniace prvky značky DOKA a RINGER. Tými disponujeme vo veľkom množstve. Ďalšou našou výhodou je široká škála vlastného strojového parku, obsiahnuc od autožeriavu TEREX dôležitý pri presune materiálu, mobilného čerpadla na betón PUTZMEISTER s dvoma autodomiešavačmi s objemom bubna 9 m3 a 10 m3, až po stroje na zemné a výkopové práce. V našej ponuke nájdete pásové rýpadlo HITACHI, nakladač NEW HOLLAND, šmykom riadený nakladač BOBCAT, minibáger TAKEUCHI, či trojstranný sklápač SCANIA. Takéto vlastné vybavenie so sebou prináša niekoľko výhod. Najvýznamnejšou je rýchlosť nasadenia materiálu a mechanizmov do výstavby. To všetko bez zbytočného vybavovania a čakania na subdodávky. Tým šetríme drahocenný čas, ale aj peniaze.

Stavebné práce postupujú rýchlo

Stavebné práce na objekte už dávno prebiehajú. Základová konštrukcia s podkladovým betónom prebiehajúca pod celým objektom je už vybudovaná. Rovnako aj steny a stĺpy prvého podzemného podlažia. V týchto dňoch sa dokončuje betonáž zvislých konštrukcii prvého nadzemného podlažia a následne sa pristúpi k vybudovaniu monolitického stropu nad týmto podlažím.

Tak ako na ostatných stavbách aj na projekte Nuppu nemalý dôraz kladieme na bezpečnosť ľudí a ochranu majektu. Všetky práce sú pod drobnohľadom bezpečnostných technikov či už z našej strany alebo investora YIT Slovakia, ktorí sú známy svojou pedantnosťou a prípravou ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Ak chcete vedieť ako napredujeme s výstavbou bytového domu Nuppu alebo viac o našich iných projektoch, tak sledujte náš blog alebo sa prihláste na odber noviniek.

Objekt:
Bergamon – Polyfunkčný areál – I. etapa (1. bytový dom)

Miesto výstavby: 
Mlynské Nivy – Hraničná ulica, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
september 2016

Investor:
YIT Slovakia a.s.

Zhotoviteľ stavby:
ASSYX spol. s r.o.

Dĺžka výstavby:
8 mesiacov

Jedným z projektov, na ktorom sme sa začali v tomto roku podieľať, je aj Nuppu. Pre mnohých skôr známy ako Bergamon. Ide o vybudovanie hrubej stavby prvého bytového bloku (SO 208) s komerčným názvom Lilja z 11 plánovaných od developera YIT Slovakia a.s., ktorá má svoje korene vo Fínsku.

Ešte v roku 2015 spoločnosť YIT Slovakia odkúpila tento projekt, vtedy pod názvom Bergamon, od spoločnosti s rovnomenným názvom. Bolo však nevyhnutné tento projekt prispôsobiť súčasným požiadavkám konečných užívateľov a tak prešiel pod taktovkou architektonického ateliéru 3M niekoľkými zmenami. Bez zmeny sa nezaobišiel ani názov, ktorým je po novom Nuppu. To v preklade z fínčiny znamená Púčik.

Komplex bytových domov vyrastie v mestskej časti Ružinov v Bratislave, ktorá je veľmi príťažlivou a vyhľadávanou lokalitou na bývanie. Na ploche viac ako 63 000 m2 sa bude rozprestierať až 11 osempodlažných bytových domov s viac ako 800 bytmi, s hlavnou ideou centrálneho parku a s oddychovými zónami pre obyvateľov.

Realizácia hrubej stavby bytového domu

Bytový dom pozostáva z jedného podzemného a osem nadzemných podlaží. V podzemnom  podlaží spolu s prvým nadzemným sú umiestnené parkovacie stojiská a pivničné kobky. Posledné ôsme nadzemné podlažie je ustúpené od ostatných a vytvára tak terasy pre obyvateľov.

Budova je rozdelená na dva dilatačné celky. Jeden tvorí samotný objekt a jeho suterén. Druhým je časť príjazdovej rampy do suterénu. Suterén objektu je prístupný cez rampu zo železobetónu s protišmykovou povrchovou úpravou. Konštrukcia spodnej stavby je navrhnutá ako plošný základ čiže základová doska, pretože zemina v mieste založenia je dostatočne únosná. Horná hrana základovej dosky bude spádovaná, kvôli odvodneniu suterénnych priestorov do zabudovaných líniových žľabov.

Kvôli rozsiahlosti celej stavby sú v budove naplánované až tri komunikačné jadrá, ktoré majú zároveň stužujúcu funkciu. V spodnej časti sa jedná o monolitické schodišťové konštrukcie, ktoré od úrovne nadzemných podlaží nahrádzajú prefabrikáty uložené na ozub na monolitické železobetónové podesty a medzipodesty. Výťahové šachty sú situované v každom z komunikačných jadier a sú navrhované ako železobetónové konštrukcie, v ktorých budú osadené osobné výťahy.

Nosný systém objektu je železobetónová skeletová konštrukcia, ktorá prechádza od druhého nadzemného podlažia na stenovú konštrukciu. Vodorovné konštrukcie sú tvorené monolitickými bezprievlakovými doskami, ktoré dopĺňajú hlavice v mieste stĺpov a zabezpečujú dosku proti pretlačeniu. Objekt má ploché, jednoplášťové, neodvetrané strešné konštrukcie, ktoré sú v niektorých častiach pochôdzne.

Vlastné vybavenie a strojový park výhodou realizačnej spoločnosti

Architekti sa v tomto prípade vyhrali s pôdorysným usporiadaním bytov. Objekty budú osadené kolmo k diaľnici a ich zalomený tvar zabezpečí, že si susedia nebudú „pozerať do okien“. Zaujímavosťou je oblúkový tvar obvodových stien z prednej časti budovy, ktoré prechádzajú cez celý objekt. Tieto steny budú vybudované zo železobetónu, kde je možné využiť jeho variabilitu.

Najdôležitejším prvkom v tomto prípade bude správne vyhotovené debnenie ako jeden zo základných aspektov pri betonáži. Debnenie slúži ako predpripravená dočasná forma, do ktorého sa následne vyleje betón. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti konštrukcie sa následne debnenie odstráni. Práve vďaka debneniu zabezpečíme požadovaný zaoblený tvar stien.

Výhodou našej spoločnosti pri realizácií monolitických konštrukcií sú vlastné debniace prvky značky DOKA a RINGER. Tými disponujeme vo veľkom množstve. Ďalšou našou výhodou je široká škála vlastného strojového parku, obsiahnuc od autožeriavu TEREX dôležitý pri presune materiálu, mobilného čerpadla na betón PUTZMEISTER s dvoma autodomiešavačmi s objemom bubna 9 m3 a 10 m3, až po stroje na zemné a výkopové práce. V našej ponuke nájdete pásové rýpadlo HITACHI, nakladač NEW HOLLAND, šmykom riadený nakladač BOBCAT, minibáger TAKEUCHI, či trojstranný sklápač SCANIA. Takéto vlastné vybavenie so sebou prináša niekoľko výhod. Najvýznamnejšou je rýchlosť nasadenia materiálu a mechanizmov do výstavby. To všetko bez zbytočného vybavovania a čakania na subdodávky. Tým šetríme drahocenný čas, ale aj peniaze.

Stavebné práce postupujú rýchlo

Stavebné práce na objekte už dávno prebiehajú. Základová konštrukcia s podkladovým betónom prebiehajúca pod celým objektom je už vybudovaná. Rovnako aj steny a stĺpy prvého podzemného podlažia. V týchto dňoch sa dokončuje betonáž zvislých konštrukcii prvého nadzemného podlažia a následne sa pristúpi k vybudovaniu monolitického stropu nad týmto podlažím.

Tak ako na ostatných stavbách aj na projekte Nuppu nemalý dôraz kladieme na bezpečnosť ľudí a ochranu majektu. Všetky práce sú pod drobnohľadom bezpečnostných technikov či už z našej strany alebo investora YIT Slovakia, ktorí sú známy svojou pedantnosťou a prípravou ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Ak chcete vedieť ako napredujeme s výstavbou bytového domu Nuppu alebo viac o našich iných projektoch, tak sledujte náš blog alebo sa prihláste na odber noviniek.

Objekt:
Bergamon – Polyfunkčný areál – I. etapa (1. bytový dom)

Miesto výstavby: 
Mlynské Nivy – Hraničná ulica, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
september 2016

Investor:
YIT Slovakia a.s.

Zhotoviteľ stavby:
ASSYX spol. s r.o.

Dĺžka výstavby:
8 mesiacov

Zrealizujeme základy aj pre váš projekt.

Či už ide o rodinný dom, administratívnu budovu alebo akýkoľvek iný objekt. Od výkopových prác, potrebných strojov až po dovoz betónu.

Obrátiť sa na nás môžete na tel.č. 0911 245 242 alebo mailom na assyx@blog.assyx.sk.

Zrealizujeme základy aj pre váš projekt.

Či už ide o rodinný dom, administratívnu budovu alebo akýkoľvek iný objekt. Od výkopových prác, potrebných strojov až po dovoz betónu.

Obrátiť sa na nás môžete na tel.č. 0911 245 242 alebo mailom na assyx@blog.assyx.sk.