V posledných rokoch sa s výstavbou bytových domov akoby vrece roztrhlo a tak nevyužité plochy hlavného mesta pomaly zapĺňajú nové komplexy slúžiace na bývanie, relax aj zábavu. Jednou z noviniek je aj rezidencia Blumentál, nachádzajúca sa v mestskej časti Staré mesto v blízkosti Račianskeho mýta, v trojuholníku medzi ulicami Mýtna a Radlinského.

Pozrieme sa na to ako prebiehala prvá etapa výstavby komplexu Mýtna-Radlinského (rezidencia Blumentál) a jednotlivé stavebné práce si bližšie rozoberieme.

Na mieste bývalej tabakovej fabriky vyrástla hrubá stavba  1. etapy rezidenčného komplexu, v ktorom sa developerská spoločnosť Corwin Capital a.s. snaží priniesť novým obyvateľom pešiu vzdialenosť do centra mesta a zároveň možnosť plnohodnotne si užiť služby nachádzajúce sa priamo v komplexe.

Založenie novostavby v tejto časti starého mesta so sebou prináša mnoho prekážok, s ktorými sa musela projekčná firma aj my, ako realizátor, popasovať.

Výstavba hrubej stavby

Úlohou našej firmy Assyx v rámci tohto projektu bola realizácia hrubej stavby, ktorá zahŕňala vybudovanie nosného systému zo železobetónových konštrukcií a vyhotovenie hydroizolácie spodnej a vrchnej časti objektu.

Výstavba objektu v prvej etape, pozostávala z administratívnej časti a prvého bytového bloku. V podzemí sa zároveň vybudovali podzemné garáže pre vlastníkov bytov, ako aj širokú verejnosť.

Priebeh výkopových prác

Od samotného začiatku výstavby objektu sme museli postupovať veľmi opatrne, pretože výkopové práce prebiehali súčasne aj s realizáciou základových konštrukcií. Najproblematickejším miestom výstavby bola východná časť staveniska, v ktorá je v bezprostrednom kontakte už s existujúcou budovou Nová Mýtna. Výkopové práce v tejto časti prebehli ako posledné, pretože nevyťažená zemina tvorila zemný klin medzi susedným a novovybudovaným objektom, ktorý slúžil na zabezpečenie budovy proti zosunu.

Aby mohla byť odstránená zemina aj v tomto úseku a mohli sme pristúpiť k vyhotoveniu základovej dosky aj v tomto mieste, stavebná jama sa zabezpečila pomocou oceľových rozpier, ktoré sa kotvili do oboch objektov. Až po vybudovaní základov a prvého podzemného podlažia v tejto časti mohlo dôjsť k odstráneniu rozpier a následnej dostavbe.

 

Stavebné práce boli v tejto časti veľmi náročné. Obmedzený priestor a styk so susednou budovou si vyžadoval precíznu a dôkladnú prípravu zamestnancov.

Rezidenčný objekt Blumentál sa odlišuje nielen komplikovanejším zakladaním v zastavanom území, ale ako aj iné bytové domy, spôsobom vyhotovenia nosných prvkov. Prevažné množstvo obvodových, vnútorných stien a všetkých stropov sú monolitické, čiže vytvorené priamo na stavbe zo železobetónu. Z tohto dôvodu sme pri realizácii využili až štyri vežové žeriavy, aby sme zabezpečili rýchly presun potrebného materiálu ako betón, oceľovú výstuž, systémové debnenie a lešenie na potrebné miesta staveniska.

Dôležitým faktorom bolo aj zosúladenie prác našich pracovníkov. Zohrané partie tesárov, železiarov a betonárov pod vedením skúsených stavbyvedúcich prispeli k tomu, aby výstavba objektu prebiehala bez prerušenia. Celý proces prác sa niesol v duchu koordinovanosti jednotlivých pracovníkov a spolu s použitím správnych stavebných strojov sa postarali o plynulý chod výstavby, ktorú sme ukončili v júli tohto roku.

Vybudovali sme

  • dve podzemné podlažia pod celým objektom,
  • sedem nadzemných podlaží administratívnej časti,
  • osem nadzemných podlaží bytovej časti.

Vytvorili sme

122.420 m3

Obostavaného priestoru

35.554 m2

Novej úžitkovej plochy

Počas celej výstavby sme zabudovali približne  19 500 m3 betónu rôznej triedy a pevnosti a 2 535 t betonárskej ocele. Aby mohli byť vyhotovené monolitické železobetónové konštrukcie, použili sme 28 000 m2 stenového a 38 000 m2 stropného debnenia.

Jeden projekt končí, no ďalšie sa nám naopak začínajú rozbiehať. Sledujte náš blog, kde sa dozviete na čom momentálne pracujeme, ale aj to čo pripravujeme do budúcna. Ak si chcete byť naozaj istí, že nič nezmeškáte priháste sa do odberu noviniek.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Objekt:
Administratívno-obytný súbor Mýtna Radlinského

Miesto výstavby: 
Mýtna ulica, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
máj 2015 – júl 2016

Dĺžka výstavby:
14 mesiacov

Investor:
Corwin capital a.s.

Generálny projektant:
A1 ReSpect, a.s. a Collegium, spol. s r.o.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
ASSYX spol. s r.o.

V posledných rokoch sa s výstavbou bytových domov akoby vrece roztrhlo a tak nevyužité plochy hlavného mesta pomaly zapĺňajú nové komplexy slúžiace na bývanie, relax aj zábavu. Jednou z noviniek je aj rezidencia Blumentál, nachádzajúca sa v mestskej časti Staré mesto v blízkosti Račianskeho mýta, v trojuholníku medzi ulicami Mýtna a Radlinského.

Pozrieme sa na to ako prebiehala prvá etapa výstavby komplexu Mýtna-Radlinského (rezidencia Blumentál) a jednotlivé stavebné práce si bližšie rozoberieme.

Na mieste bývalej tabakovej fabriky vyrástla hrubá stavba  1. etapy rezidenčného komplexu, v ktorom sa developerská spoločnosť Corwin Capital a.s. snaží priniesť novým obyvateľom pešiu vzdialenosť do centra mesta a zároveň možnosť plnohodnotne si užiť služby nachádzajúce sa priamo v komplexe.

Založenie novostavby v tejto časti starého mesta so sebou prináša mnoho prekážok, s ktorými sa musela projekčná firma aj my, ako realizátor, popasovať.

Výstavba hrubej stavby

Úlohou našej firmy Assyx v rámci tohto projektu bola realizácia hrubej stavby, ktorá zahŕňala vybudovanie nosného systému zo železobetónových konštrukcií a vyhotovenie hydroizolácie spodnej a vrchnej časti objektu.

Výstavba objektu v prvej etape, pozostávala z administratívnej časti a prvého bytového bloku. V podzemí sa zároveň vybudovali podzemné garáže pre vlastníkov bytov, ako aj širokú verejnosť.

Priebeh výkopových prác

Od samotného začiatku výstavby objektu sme museli postupovať veľmi opatrne, pretože výkopové práce prebiehali súčasne aj s realizáciou základových konštrukcií. Najproblematickejším miestom výstavby bola východná časť staveniska, v ktorá je v bezprostrednom kontakte už s existujúcou budovou Nová Mýtna. Výkopové práce v tejto časti prebehli ako posledné, pretože nevyťažená zemina tvorila zemný klin medzi susedným a novovybudovaným objektom, ktorý slúžil na zabezpečenie budovy proti zosunu.

Aby mohla byť odstránená zemina aj v tomto úseku a mohli sme pristúpiť k vyhotoveniu základovej dosky aj v tomto mieste, stavebná jama sa zabezpečila pomocou oceľových rozpier, ktoré sa kotvili do oboch objektov. Až po vybudovaní základov a prvého podzemného podlažia v tejto časti mohlo dôjsť k odstráneniu rozpier a následnej dostavbe.

 

Stavebné práce boli v tejto časti veľmi náročné. Obmedzený priestor a styk so susednou budovou si vyžadoval precíznu a dôkladnú prípravu zamestnancov.

Rezidenčný objekt Blumentál sa odlišuje nielen komplikovanejším zakladaním v zastavanom území, ale ako aj iné bytové domy, spôsobom vyhotovenia nosných prvkov. Prevažné množstvo obvodových, vnútorných stien a všetkých stropov sú monolitické, čiže vytvorené priamo na stavbe zo železobetónu. Z tohto dôvodu sme pri realizácii využili až štyri vežové žeriavy, aby sme zabezpečili rýchly presun potrebného materiálu ako betón, oceľovú výstuž, systémové debnenie a lešenie na potrebné miesta staveniska.

Dôležitým faktorom bolo aj zosúladenie prác našich pracovníkov. Zohrané partie tesárov, železiarov a betonárov pod vedením skúsených stavbyvedúcich prispeli k tomu, aby výstavba objektu prebiehala bez prerušenia. Celý proces prác sa niesol v duchu koordinovanosti jednotlivých pracovníkov a spolu s použitím správnych stavebných strojov sa postarali o plynulý chod výstavby, ktorú sme ukončili v júli tohto roku.

Vybudovali sme

  • dve podzemné podlažia pod celým objektom,
  • sedem nadzemných podlaží administratívnej časti,
  • osem nadzemných podlaží bytovej časti.

Vytvorili sme

122.420 m3

Obostavaného priestoru

35.554 m2

Novej úžitkovej plochy

Počas celej výstavby sme zabudovali približne  19 500 m3 betónu rôznej triedy a pevnosti a 2 535 t betonárskej ocele. Aby mohli byť vyhotovené monolitické železobetónové konštrukcie, použili sme 28 000 m2 stenového a 38 000 m2 stropného debnenia.

Jeden projekt končí, no ďalšie sa nám naopak začínajú rozbiehať. Sledujte náš blog, kde sa dozviete na čom momentálne pracujeme, ale aj to čo pripravujeme do budúcna. Ak si chcete byť naozaj istí, že nič nezmeškáte priháste sa do odberu noviniek.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Objekt:
Administratívno-obytný súbor Mýtna Radlinského

Miesto výstavby: 
Mýtna ulica, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
máj 2015 – júl 2016

Dĺžka výstavby:
14 mesiacov

Investor:
Corwin capital a.s.

Generálny projektant:
A1 ReSpect, a.s. a Collegium, spol. s r.o.

Zhotoviteľ hrubej stavby:
ASSYX spol. s r.o.

Máte projekt a hľadáte firmu, ktorá by ho zrealizovala?

Ako generálny dodávateľ stavieb dokážeme zabezpečiť realizáciu celého vášho projektu.

POZRIEŤ PONUKU

Máte projekt a hľadáte firmu, ktorá by ho zrealizovala?

Ako generálny dodávateľ stavieb dokážeme zabezpečiť realizáciu celého vášho projektu.

POZRIEŤ PONUKU