Jedným z veľkých a hlavne zaujímavých projektov, ktoré naša firma realizovala je aj nová budova Fresh Marketu na Rožňavskej ulici v Bratislave. Táto výstavba prebiehala počas minulého roka, keďže však ide naozaj o zaujímavú stavbu, oplatí sa poohliadnuť späť a trochu si tento projekt priblížiť.

Okrem opisu zrealizovaných stavebných prác, sa v tomto článku môžete tešiť aj na časozberné video. V ňom vám táto budova vyrastie behom pár minút rovno pred očami.

Fresh Market kedysi sídlil v starej budove Ikei. Tá následne prešla kompletnou rekonštrukciou a dostala novú funkciu Okresného úradu (ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa). Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť priestory pre nové klientske centrum, ktoré bude združovať viaceré úrady ako napr. dopravný inšpektorát Petržalka, či oddelenie dokladov.

Nová budova Fresh Marketu vyrástla hneď vedľa na „zelenej lúke“. Cieľom bolo vytvoriť veľkorysý priestor a dostatočný komfort pre všetkých užívateľov. To všetko v novom modernejšom šate.

Kompletná realizácia hrubej stavby objektu z monolitických železobetónových konštrukcií

Na novom Fresh Markete sme realizovali celú hrubú stavbu zo železobetónových monolitických konštrukcií. Tá predstavuje nosný systém budovy spolu so zaizolovaním spodnej aj vrchnej stavby, čiže zastrešenia.

 

Objekt pozostáva z jedného podzemného a dvoch nadzemných podlaží, ktoré majú charakter otvoreného priestoru tržnice.

 

Podzemné podlažie slúži na parkovanie. Jeho kapacita je až 300 parkovacích miest. Objekt je špecifický aj tým, že výška každého nadzemného podlažia je 4,8 m. To vytvára dostatok priestoru a miesto pôsobí veľmi vzdušne.

Okrem samotnej hrubej stavby novej tržnice sme realizovali aj základy pod pripravovanú administratívnu budovu, ktorá je v priamom styku s tržnicou zo juhozápadnej strany. Jedná sa o vybudovanie plošných základov, stien a stĺpov podzemného podlažia 1. pp zo železobetónových konštrukcií a následne aj stropu nad podzemným podlažím.

Betón ako jeden z hlavných výrazových prvkov

Väčšina železobetónových konštrukcií v objekte má charakter pohľadového betónu. „Pohľadový“ betón ako finálna úprava stien nebol prvotným zámerom architekta. V pôvodnom návrhu povrchovej úpravy interiérových konštrukcií bola navrhnutá vnútorná vápenno-cementová omietka na steny a stropy. Zmena nastala až po realizácií jednotlivých monolitických betónových plôch.

Investor bol tak nadšený kvalitou a vzorom vytvorených hrubých betónových stien a stropov, že sa rozhodol na ne neaplikovať vnútornú omietku.

Tým pádom tieto časti ostali odkryté a nechal sa vyniknúť strohý vzhľad a drsný povrch betónu.

Výhody pohľadového betónu:

  • Stálofarebnosť
  • Nízke udržiavacie náklady a dlhá trvanlivosť
  • Unikátny architektonický prejav

 

Samotný betón sa vyznačuje dobrými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, ako sú vysoká pevnosť v tlaku, trvanlivosť, mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosť, ale aj množstvom technických, technologických, estetických a ekonomických výhod.

Kvalitné spracovanie jednotlivých častí tak znížilo aj náklady na výstavbu. Jedným z faktorov takto vyhotovených stien bolo aj použitie nového kvalitného systémového debnenia DOKA a Ringer, ktorým naša spoločnosť disponuje. Rovnako dôležitým faktorom je aj skúsenosť našich pracovníkov pri správnom vibrovaní čerstvého betónu.

Sanácia Okresného úradu a realizácia okolitých spevnených plôch

Okrem samotnej hrubej stavby objektu Fresh Marketu sme realizovali aj sanáciu budovy starej Ikei, ktorá nadobudla novú funkciu Okresného úradu. Zabezpečovali sme zosilnenie železobetónových stropov cez novovybudované železobetónové hlavice stĺpov. Ich samotná sanácia zvýšila únosnosť konštrukcie. Vyhotovili sme zväčšenie  prierazov vo vodorovných konštrukciách z dôvodu vstavania nových monolitických schodísk a výťahovej šachty, aby úrad mohol plnohodnotne plniť svoju funkciu.

Realizovali sme spevnené plochy okolo objektu – parkovisko s viac ako 600 miestami na státie, či chodníky pre chodcov. Charakter prístupových komunikácií je asfalt a železobetón s metličkovou úpravou. Metličkovou úpravou dosahujeme protišmykové vlastnosti hladených povrchov, vysokú odolnosť voči klimatickým vplyvom, mrazuvzdornosť a odolnosť na posypové materiály. Samozrejmosťou sú vykonané všetky potrebné zemné práce s terénnymi úpravami okolia.

terénne úpravy a zemné práce - Freshmarket

Kvalita je prvoradá

Ako zhotoviteľ hrubej stavby, ktorá tvorí kostru celej budovy, sme sa snažili dbať na rýchlosť výstavby v spojení s vysokou kvalitou. Kvalitu zaručujú naši vlastný pracovníci a overený subdodávatelia, s ktorými máme za sebou už roky spolupráce. Základom je aby bol s výsledkom spokojný nie len samotný investor, ale aj konečný užívateľ.

monolitické železobetónové konštrukcie Freshmarket

Celkovo sa nám podarilo vytvoriť vyše 4 100 m2 nového priestoru na prenajímanie pre obchodné prevádzky v novej tržnici.

Spotrebovali sme

12.000 m3

Betónu rôznych tried

1.400 ton

Betonárskej výstuže

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Nabudúce Vám prinesieme skvelé fotografie z výstavby a porovnanie konečného stavu so stavom počas stavby objektu. Ak nechcete nič zmeškať, prihláste sa na odber noviniek a my vás budete o všetkom čo sa deje na našom blogu informovať.

Objekt:
Novostavba – Administratívno-obchodné priestory

Miesto výstavby: 
Rožňavská ulica, Bratislava

Rok dokončenia:
2015

Investor:
BZ Group, spol. s r.o.

Dodávateľ:
ASSYX spol. s r.o.

Doba výstavby:
03/2015 – 08/2015

Jedným z veľkých a hlavne zaujímavých projektov, ktoré naša firma realizovala je aj nová budova Fresh Marketu na Rožňavskej ulici v Bratislave. Táto výstavba prebiehala počas minulého roka, keďže však ide naozaj o zaujímavú stavbu, oplatí sa poohliadnuť späť a trochu si tento projekt priblížiť.

Okrem opisu zrealizovaných stavebných prác, sa v tomto článku môžete tešiť aj na časozberné video. V ňom vám táto budova vyrastie behom pár minút rovno pred očami.

Fresh Market kedysi sídlil v starej budove Ikei. Tá následne prešla kompletnou rekonštrukciou a dostala novú funkciu Okresného úradu (ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa). Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť priestory pre nové klientske centrum, ktoré bude združovať viaceré úrady ako napr. dopravný inšpektorát Petržalka, či oddelenie dokladov.

Nová budova Fresh Marketu vyrástla hneď vedľa na „zelenej lúke“. Cieľom bolo vytvoriť veľkorysý priestor a dostatočný komfort pre všetkých užívateľov. To všetko v novom modernejšom šate.

Kompletná realizácia hrubej stavby objektu z monolitických železobetónových konštrukcií

Na novom Fresh Markete sme realizovali celú hrubú stavbu zo železobetónových monolitických konštrukcií. Tá predstavuje nosný systém budovy spolu so zaizolovaním spodnej aj vrchnej stavby, čiže zastrešenia.

 

Objekt pozostáva z jedného podzemného a dvoch nadzemných podlaží, ktoré majú charakter otvoreného priestoru tržnice.

 

Podzemné podlažie slúži na parkovanie. Jeho kapacita je až 300 parkovacích miest. Objekt je špecifický aj tým, že výška každého nadzemného podlažia je 4,8 m. To vytvára dostatok priestoru a miesto pôsobí veľmi vzdušne.

Okrem samotnej hrubej stavby novej tržnice sme realizovali aj základy pod pripravovanú administratívnu budovu, ktorá je v priamom styku s tržnicou zo juhozápadnej strany. Jedná sa o vybudovanie plošných základov, stien a stĺpov podzemného podlažia 1. pp zo železobetónových konštrukcií a následne aj stropu nad podzemným podlažím.

Betón ako jeden z hlavných výrazových prvkov

Väčšina železobetónových konštrukcií v objekte má charakter pohľadového betónu. „Pohľadový“ betón ako finálna úprava stien nebol prvotným zámerom architekta. V pôvodnom návrhu povrchovej úpravy interiérových konštrukcií bola navrhnutá vnútorná vápenno-cementová omietka na steny a stropy. Zmena nastala až po realizácií jednotlivých monolitických betónových plôch.

Investor bol tak nadšený kvalitou a vzorom vytvorených hrubých betónových stien a stropov, že sa rozhodol na ne neaplikovať vnútornú omietku.

Tým pádom tieto časti ostali odkryté a nechal sa vyniknúť strohý vzhľad a drsný povrch betónu.

Výhody pohľadového betónu:

  • Stálofarebnosť
  • Nízke udržiavacie náklady a dlhá trvanlivosť
  • Unikátny architektonický prejav

 

Samotný betón sa vyznačuje dobrými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, ako sú vysoká pevnosť v tlaku, trvanlivosť, mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosť, ale aj množstvom technických, technologických, estetických a ekonomických výhod.

Kvalitné spracovanie jednotlivých častí tak znížilo aj náklady na výstavbu. Jedným z faktorov takto vyhotovených stien bolo aj použitie nového kvalitného systémového debnenia DOKA a Ringer, ktorým naša spoločnosť disponuje. Rovnako dôležitým faktorom je aj skúsenosť našich pracovníkov pri správnom vibrovaní čerstvého betónu.

Sanácia Okresného úradu a realizácia okolitých spevnených plôch

Okrem samotnej hrubej stavby objektu Fresh Marketu sme realizovali aj sanáciu budovy starej Ikei, ktorá nadobudla novú funkciu Okresného úradu. Zabezpečovali sme zosilnenie železobetónových stropov cez novovybudované železobetónové hlavice stĺpov. Ich samotná sanácia zvýšila únosnosť konštrukcie. Vyhotovili sme zväčšenie  prierazov vo vodorovných konštrukciách z dôvodu vstavania nových monolitických schodísk a výťahovej šachty, aby úrad mohol plnohodnotne plniť svoju funkciu.

Realizovali sme spevnené plochy okolo objektu – parkovisko s viac ako 600 miestami na státie, či chodníky pre chodcov. Charakter prístupových komunikácií je asfalt a železobetón s metličkovou úpravou. Metličkovou úpravou dosahujeme protišmykové vlastnosti hladených povrchov, vysokú odolnosť voči klimatickým vplyvom, mrazuvzdornosť a odolnosť na posypové materiály. Samozrejmosťou sú vykonané všetky potrebné zemné práce s terénnymi úpravami okolia.

terénne úpravy a zemné práce - Freshmarket

Kvalita je prvoradá

Ako zhotoviteľ hrubej stavby, ktorá tvorí kostru celej budovy, sme sa snažili dbať na rýchlosť výstavby v spojení s vysokou kvalitou. Kvalitu zaručujú naši vlastný pracovníci a overený subdodávatelia, s ktorými máme za sebou už roky spolupráce. Základom je aby bol s výsledkom spokojný nie len samotný investor, ale aj konečný užívateľ.

monolitické železobetónové konštrukcie Freshmarket

Celkovo sa nám podarilo vytvoriť vyše 4 100 m2 nového priestoru na prenajímanie pre obchodné prevádzky v novej tržnici.

Spotrebovali sme

12.000 m3

Betónu rôznych tried

1.400 ton

Betonárskej výstuže

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Nabudúce Vám prinesieme skvelé fotografie z výstavby a porovnanie konečného stavu so stavom počas stavby objektu. Ak nechcete nič zmeškať, prihláste sa na odber noviniek a my vás budete o všetkom čo sa deje na našom blogu informovať.

Objekt:
Novostavba – Administratívno-obchodné priestory

Miesto výstavby: 
Rožňavská ulica, Bratislava

Rok dokončenia:
2015

Investor:
BZ Group, spol. s r.o.

Dodávateľ:
ASSYX spol. s r.o.

Doba výstavby:
03/2015 – 08/2015

Potrebujete zrealizovať zemné práce?

U nás si s níčím starosti robiť nemusíte, postaráme sa o kompletnú realizáciu zemných prác. Máme potrebné stroje aj vyškolených strojníkov.

ZISTIŤ VIAC

Potrebujete zrealizovať zemné práce?

U nás si s níčím starosti robiť nemusíte, postaráme sa o kompletnú realizáciu zemných prác. Máme potrebné stroje aj vyškolených strojníkov.

ZISTIŤ VIAC