V bratislavskej mestskej časti Petržalka sa v súčasnosti podieľame hneď na niekoľkých projektoch, ktorých celá hrubá stavba je v réžii našej stavebnej firmy. Minule sme vám predstavili polyfunkčné centrum Panónka, aj prebiehajúce zemné a výkopové práce. Dnes sa pozrieme na 2. etapu polyfunkčného bytového domu B – Petržalka City – lokalita A.

Ide o pokračovanie 1. etapy Petržalka City, ktorá je známa nielen svojou polohou, ale hlavne zaujímavým architektonickým prevedením, ktorého autorom je Bluhm Partner, s. r. o.. Táto stavba vás hneď z diaľky upúta netradičným riešením, vďaka čomu sa odlišuje od ostatných okolitých bytových domov. Aj to bol jeden z dôvodov prečo prilákala veľké množstvo záujemcov.

V roku 2013 sme v rámci 1. etapy realizovali zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom v približnej výmere 3 100 m2. Fotografie a bližšie informácie nájdete medzi referenciami.

 

Preto nás potešilo, keď nás investor opätovne oslovil aj v 2. etape ako dodávateľa celej hrubej stavby.

Vznikne 111 nových bytových jednotiek a 27 štúdií

Nový projekt Petržalka City nadväzuje v architektonickom aj funkčnom štýle na predchádzajúcu etapu. Na 14-tich nadzemných podlažiach sa budú rozprestierať predovšetkým bytové jednotky. Jedná sa o päťdesiat 1 až 2 izbových bytov, päťdesiat 2 až 3 izbových bytov a štrnásť 4 až 5 izbových bytov. Dokopy tak vznikne 111 nových bytových jednotiek a 27 štúdií (apartmánov). Týchto 27 apartmánov nespĺňa svetlo-technickú normu alebo majú deficit podielu funkcie bývania, preto museli byť začlenené do kategórie nebytových priestorov.

Prízemie bude od ostatných častí budovy vizuálne oddelené. V tejto časti sa bude nachádzať retail, ktorý bude slúžiť ako polyfunkčný priestor a tým dopĺňať vybavenie lokality. Na parkovanie bude obyvateľom slúžiť jedno podzemné podlažie, v ktorom sa nachádza technicko-hospodárske zázemie.

 

Táto vysoko-podlažná budova poskytne svojim obyvateľom krásny výhľad na Bratislavu v spojení s jednoduchým prístupom do centra mesta.

Realizácia základovej dosky a výstavba hrubej stavby

Keďže sa v projekte nachádza len jedno podzemné podlažie, výkop sa uskutočnil do hĺbky 4,47 m až 5,27 m. Stavebná jama je svahovaná pozdĺž objektu približne pod 45° uhlom. Zmena nastala len v mieste styku s 1. etapou. V tomto mieste sa vyhotovilo záporové paženie pozostávajúce z oceľových nosníkov zarazených do podložia, medzi ktorými sa nachádzajú drevené fošne.

Stavba je založená na betónových pilotách a celoplošnej základovej doske, ktorá sa nachádza tesne nad hladinou podzemnej vody. Hrúbka základovej konštrukcie je 700 mm pod výškovou časťou a 400 mm v časti podzemných garáží.

Výstavba v tejto časti Bratislavy je veľmi náročná, pretože sa nachádza v blízkosti Dunaja a hrozí tu výskyt podzemnej vody. Napriek zabezpečeniu stavebnej jamy, bolo potrebné predpokladať isté menšie priesaky podzemnej vody a uvažovať s možnosťou odčerpávania vody do vsaku s dostatočnou kapacitou. V našom prípade sme pri výstavbe základovej dosky, ktorá prebehla už v minulých mesiacoch, našťastie nemuseli riešiť takýto problém. Výstavba základov tak prebehla bez komplikácií.

 

Pri množstve cca 2 200 m2 základovej dosky, by voda mohla narobiť nemalé problémy a navodiť vysoké náklady na odčerpávanie, prípadne opravu konštrukcií po zaplavení.

 

Obvodové steny suterénu sú zo železobetónu a spolu so základovou doskou tvoria tzv. bielu vaňu. Pojem biela vaňa označuje konštrukciu, v ktorej je použitý vodostavebný betón, ktorý slúži ako ochrana proti prenikaniu vody do vnútra budovy a tým narúšala funkčnosť prevádzky. Pre dosiahnutie vodotesnosti bola do betónu základovej dosky a do obvodových stien použitá kryštalická prísada. Aby spodná stavba spĺňala svoju funkciu, musia byť okrem vodostavebného betónu správne použité plechové a gumené tesniace pásy a plechy, ktoré sa osadia v mieste pracovných škár. Nosný systém podzemného podlažia tvoria, okrem obvodových monolitických stien, železobetónové stĺpy.

Jednou zo zaujímavosti pri tomto projekte je použitie systému vertikálneho parkovania v podzemnej stavbe kvôli nárokom statickej dopravy. Parkovacia platforma umožňuje ušetriť až 50 percent parkovacej plochy, je jednoduchá na obsluhu, ekonomicky výhodná bez potreby špeciálnych zemných úprav.

Hrubá stavba vrchnej časti objektu so 14 nadzemnými podlažiami bude realizovaná ako monolitická železobetónová konštrukcia. Nosný systém je tvorený železobetónovými stenami v kombinácií so železobetónovými stĺpy, ktoré prenášajú vodorovné zaťaženie od užívania budovy, seizmicity a účinkov vetra bezpečne do základovej dosky, odtiaľ do únosného podložia. Celý objekt tvorí jeden dilatačný celok. Vodorovné konštrukcie sú rovnako ako zvislé konštrukcie tvorené železobetónovými bezprievlakovými doskami.

Vertikálny priechod medzi podlažiami bude zabezpečený cez prefabrikované schodiská, ktoré budú osádzané na monolitické podesty. Naopak v mezonetových bytoch sú navrhnuté monolitické železobetónové schodiská.

Zapojili sme všetky stavebné stroje

Výstavbu objektu Petržalka City – objekt B, sme začali koncom októbra minulého roka. V súčasnosti dokončujeme strop nad prvým podzemným podlažím, pričom nám pomáhajú dva vežové žeriavy. Tak môžeme obslúžiť všetkých pracovníkov na stavbe.

Jeden z týchto žeriavov umiestnených na stavbe je náš vlastný. Ten si naša stavebná firma zaobstarala už v roku 2015. Okrem vežového žeriavu disponujeme aj veľkým množstvom stavebných strojov na zemné práce – rýpadlá, nakladače, bágre, ale aj na betónovanie – betónpumpy putzmeister, autodomiešavače. Celú ponuku strojového parku si môžete pozrieť na našej stránke.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Vďaka skvelému tímu, ktorý zabezpečil dobrú prípravu pred začatím výstavby, ale aj plynulý chod stavebných prác, na stavbe napredujeme presne podľa určeného časového plánu. Dúfame, že nás nezaskočí žiadna nečakaná situácia a aj naďalej budeme pokračovať v plánovanom tempe. O tom sa môžete presvedčiť aj na našom blogu v článku o pokračovaní výstavby 2. etapy Petržalka City.

Objekt:
Polyfunkčný bytový dom Petržalka City – lokalita A, 2. etapa

Miesto výstavby: 
Chorvátske rameno – Gessayouva ulica – Rusovská cesta, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
november 2016

Investor:
Forespo Petržalka City, a.s.

Generálny dodávateľ stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dĺžka výstavby:
približne 12 mesiacov

V bratislavskej mestskej časti Petržalka sa v súčasnosti podieľame hneď na niekoľkých projektoch, ktorých celá hrubá stavba je v réžii našej stavebnej firmy. Minule sme vám predstavili polyfunkčné centrum Panónka, aj prebiehajúce zemné a výkopové práce. Dnes sa pozrieme na 2. etapu polyfunkčného bytového domu B – Petržalka City – lokalita A.

Ide o pokračovanie 1. etapy Petržalka City, ktorá je známa nielen svojou polohou, ale hlavne zaujímavým architektonickým prevedením, ktorého autorom je Bluhm Partner, s. r. o.. Táto stavba vás hneď z diaľky upúta netradičným riešením, vďaka čomu sa odlišuje od ostatných okolitých bytových domov. Aj to bol jeden z dôvodov prečo prilákala veľké množstvo záujemcov.

V roku 2013 sme v rámci 1. etapy realizovali zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom v približnej výmere 3 100 m2. Fotografie a bližšie informácie nájdete medzi referenciami.

 

Preto nás potešilo, keď nás investor opätovne oslovil aj v 2. etape ako generálneho dodávateľa celej stavby.

Vznikne 111 nových bytových jednotiek a 27 štúdií

Nový projekt Petržalka City nadväzuje v architektonickom aj funkčnom štýle na predchádzajúcu etapu. Na 14-tich nadzemných podlažiach sa budú rozprestierať predovšetkým bytové jednotky. Jedná sa o päťdesiat 1 až 2 izbových bytov, päťdesiat 2 až 3 izbových bytov a štrnásť 4 až 5 izbových bytov. Dokopy tak vznikne 111 nových bytových jednotiek a 27 štúdií (apartmánov). Týchto 27 apartmánov nespĺňa svetlo-technickú normu alebo majú deficit podielu funkcie bývania, preto museli byť začlenené do kategórie nebytových priestorov.

Prízemie bude od ostatných častí budovy vizuálne oddelené. V tejto časti sa bude nachádzať retail, ktorý bude slúžiť ako polyfunkčný priestor a tým dopĺňať vybavenie lokality. Na parkovanie bude obyvateľom slúžiť jedno podzemné podlažie, v ktorom sa nachádza technicko-hospodárske zázemie.

 

Táto vysoko-podlažná budova poskytne svojim obyvateľom krásny výhľad na Bratislavu v spojení s jednoduchým prístupom do centra mesta.

Realizácia základovej dosky a výstavba hrubej stavby

Keďže sa v projekte nachádza len jedno podzemné podlažie, výkop sa uskutočnil do hĺbky 4,47 m až 5,27 m. Stavebná jama je svahovaná pozdĺž objektu približne pod 45° uhlom. Zmena nastala len v mieste styku s 1. etapou. V tomto mieste sa vyhotovilo záporové paženie pozostávajúce z oceľových nosníkov zarazených do podložia, medzi ktorými sa nachádzajú drevené fošne.

Stavba je založená na betónových pilotách a celoplošnej základovej doske, ktorá sa nachádza tesne nad hladinou podzemnej vody. Hrúbka základovej konštrukcie je 700 mm pod výškovou časťou a 400 mm v časti podzemných garáží.

Výstavba v tejto časti Bratislavy je veľmi náročná, pretože sa nachádza v blízkosti Dunaja a hrozí tu výskyt podzemnej vody. Napriek zabezpečeniu stavebnej jamy, bolo potrebné predpokladať isté menšie priesaky podzemnej vody a uvažovať s možnosťou odčerpávania vody do vsaku s dostatočnou kapacitou. V našom prípade sme pri výstavbe základovej dosky, ktorá prebehla už v minulých mesiacoch, našťastie nemuseli riešiť takýto problém. Výstavba základov tak prebehla bez komplikácií.

 

Pri množstve cca 2 200 m2 základovej dosky, by voda mohla narobiť nemalé problémy a navodiť vysoké náklady na odčerpávanie, prípadne opravu konštrukcií po zaplavení.

 

Obvodové steny suterénu sú zo železobetónu a spolu so základovou doskou tvoria tzv. bielu vaňu. Pojem biela vaňa označuje konštrukciu, v ktorej je použitý vodostavebný betón, ktorý slúži ako ochrana proti prenikaniu vody do vnútra budovy a tým narúšala funkčnosť prevádzky. Pre dosiahnutie vodotesnosti bola do betónu základovej dosky a do obvodových stien použitá kryštalická prísada. Aby spodná stavba spĺňala svoju funkciu, musia byť okrem vodostavebného betónu správne použité plechové a gumené tesniace pásy a plechy, ktoré sa osadia v mieste pracovných škár. Nosný systém podzemného podlažia tvoria, okrem obvodových monolitických stien, železobetónové stĺpy.

Jednou zo zaujímavosti pri tomto projekte je použitie systému vertikálneho parkovania v podzemnej stavbe kvôli nárokom statickej dopravy. Parkovacia platforma umožňuje ušetriť až 50 percent parkovacej plochy, je jednoduchá na obsluhu, ekonomicky výhodná bez potreby špeciálnych zemných úprav.

Hrubá stavba vrchnej časti objektu so 14 nadzemnými podlažiami bude realizovaná ako monolitická železobetónová konštrukcia. Nosný systém je tvorený železobetónovými stenami v kombinácií so železobetónovými stĺpy, ktoré prenášajú vodorovné zaťaženie od užívania budovy, seizmicity a účinkov vetra bezpečne do základovej dosky, odtiaľ do únosného podložia. Celý objekt tvorí jeden dilatačný celok. Vodorovné konštrukcie sú rovnako ako zvislé konštrukcie tvorené železobetónovými bezprievlakovými doskami.

Vertikálny priechod medzi podlažiami bude zabezpečený cez prefabrikované schodiská, ktoré budú osádzané na monolitické podesty. Naopak v mezonetových bytoch sú navrhnuté monolitické železobetónové schodiská.

Zapojili sme všetky stavebné stroje

Výstavbu objektu Petržalka City – objekt B, sme začali koncom októbra minulého roka. V súčasnosti dokončujeme strop nad prvým podzemným podlažím, pričom nám pomáhajú dva vežové žeriavy. Tak môžeme obslúžiť všetkých pracovníkov na stavbe.

Jeden z týchto žeriavov umiestnených na stavbe je náš vlastný. Ten si naša stavebná firma zaobstarala už v roku 2015. Okrem vežového žeriavu disponujeme aj veľkým množstvom stavebných strojov na zemné práce – rýpadlá, nakladače, bágre, ale aj na betónovanie – betónpumpy putzmeister, autodomiešavače. Celú ponuku strojového parku si môžete pozrieť na našej stránke.

Fotky Martin Viazanko – www.viazanko.sk

Vďaka skvelému tímu, ktorý zabezpečil dobrú prípravu pred začatím výstavby, ale aj plynulý chod stavebných prác, na stavbe napredujeme presne podľa určeného časového plánu. Dúfame, že nás nezaskočí žiadna nečakaná situácia a aj naďalej budeme pokračovať v plánovanom tempe. O tom sa môžete presvedčiť aj na našom blogu v článku o pokračovaní výstavby 2. etapy Petržalka City.

Objekt:
Polyfunkčný bytový dom Petržalka City – lokalita A, 2. etapa

Miesto výstavby: 
Chorvátske rameno – Gessayouva ulica – Rusovská cesta, Bratislava

Dátum začatia realizácie:
november 2016

Investor:
Forespo Petržalka City, a.s.

Generálny dodávateľ stavby:
ASSYX spol. s.r.o.

Dĺžka výstavby:
približne 12 mesiacov

Prenajmite si potrebné stavebné stroje u nás.

Pozrite si kompletnú ponuku stavebných strojov na prenájom spolu s bližšími informáciami a cenami.

POZRIEŤ PONUKU STROJOV

Prenajmite si potrebné stavebné stroje u nás.

Pozrite si kompletnú ponuku stavebných strojov na prenájom spolu s bližšími informáciami a cenami.

POZRIEŤ PONUKU STROJOV