Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe
 • prerozdelenie kompetencií stavebným majstrom
 • koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu
 • realizácia stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite
 • zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
 • príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce
 • priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavanie termínov

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • odborná spôsobilosť stavbyvedúci – podmienkou

Požadovaná prax 5 rokov
K prihláške je potrebné doložiť

 • Stručný profesný životopis

Prihlášku je potrebné zaslať

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • flexibilita
 • komunikatívnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe
 • prerozdelenie kompetencií stavebným majstrom
 • koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu
 • realizácia stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite
 • zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
 • príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce
 • priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavanie termínov

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • odborná spôsobilosť stavbyvedúci – podmienkou

Požadovaná prax 5 rokov
K prihláške je potrebné doložiť

 • Stručný profesný životopis

Prihlášku je potrebné zaslať

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • flexibilita
 • komunikatívnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • spracováva a posudzuje technické riešenia v cenových ponukách
 • pri príprave cenovej ponuky preskúmava technické riziká projektu
 • navrhuje harmonogramy prác
 • znalosť technologických postupov a cenotvorby
 • individuálna kalkulácia
 • tvorba cenových ponúk

Požadované vzdelanie

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax 3 roky
K prihláške je potrebné doložiť

 • Stručný profesný životopis

Prihlášku je potrebné zaslať

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • flexibilita
 • komunikatívnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • preprava materiálu
 • vykonávanie bežnej dennej údržby prideleného vozidla
 • kontrola technického stavu vozidla
 • zodpovednosť za bezpečnú prepravu materiálu

Požadované vzdelanie

 • stredoškolské s maturitou

Vodičský preukaz skupiny B
Požadovaná prax 2 roky

K prihláške je potrebné doložiť

 • Stručný profesný životopis

Prihlášku je potrebné zaslať

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • flexibilita
 • komunikatívnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • rýpadlo-nakladač
 • šmykový nakladač
 • scania sklápač

Požadované vzdelanie

 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou

Vodičský preukaz skupiny B, C
Požadovaná prax 5 rokov
K prihláške je potrebné doložiť

 • Stručný profesný životopis

Prihlášku je potrebné zaslať

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • platný preukaz obsluhy stavebných strojov 4, 9
 • karta vodiča výhodou
 • kvalifikačná karta vodiča výhodou
 • psychotesty
 • zdravotná spôsobilosť
 • preukaz na prácu s hydraulickou rukou výhodou
 • preukaz viazača bremien výhodou